Xử lý nghiêm các sai phạm tại xã Phúc Trạch

Cập nhật lúc 08:25, Thứ Tư, 05/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Yếu kém, buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về đất đai; vi phạm nghiêm trọng quy định về giao đất, thu tiền sử dụng đất; mượn tiền của các cá nhân để sử dụng sai mục đích..., đó là những vi phạm diễn ra tại xã Phúc Trạch (Bố Trạch) khiến dư luận bất bình và gây ra những hệ lụy hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương này!

Giao đất, thu tiền sử dụng đất trái thẩm quyền...

Từ năm 1996-2015, UBND xã Phúc Trạch đã giao đất trái thẩm quyền cho 56 trường hợp. Trong đó, có 33 trường hợp, UBND xã Phúc Trạch đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước; 18 trường hợp UBND xã giao đất, thu tiền sử dụng đất nhưng chưa nộp vào ngân sách nhà nước.

Nhiều sai phạm liên quan tới cán bộ xã Phúc Trạch cần được các cơ quan chức năng làm rõ.
Nhiều sai phạm liên quan tới cán bộ xã Phúc Trạch cần được các cơ quan chức năng làm rõ.

Cụ thể, đối với trường hợp UBND xã giao đất, thu tiền sử dụng đất trái thẩm quyền của ông Nguyễn Văn Chuyên- bà Nguyễn Thị Bình (thôn 3, Thanh Sen) với diện tích 600m2 (3 lô đất) theo quy hoạch chi tiết đã được UBND huyện Bố Trạch phê duyệt, nhưng nay đã lấn chiếm thêm 1.944m2 đất xây dựng khuôn viên và công trình; 4 trường hợp UBND xã Phúc Trạch giao đất nhưng chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước (trong đó có trường hợp công chức Địa chính- Xây dựng xã thu tiền không có biên lai)...

Cũng trong thời gian từ 1996-2014, UBND xã Phúc Trạch đã thu tiền sử dụng đất trái thẩm quyền của 56 trường hợp với số tiền thu được trên 385 triệu đồng. Trong đó, UBND xã Phúc Trạch đã nộp cho Chi cục Thuế huyện Bố Trạch 15 trường hợp vào năm 2000, với số tiền là trên 13 triệu đồng; nộp vào Kho bạc Nhà nước năm 2002 cho 18 trường hợp với tổng số tiền trên 98 triệu đồng.

Số tiền còn lại trên 273 triệu đồng đã thu của 23 hộ gia đình, UBND xã Phúc Trạch không nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định và tự ý giữ nguồn thu để chi tiêu tại xã, cho cá nhân mượn và lưu giữ nguồn thu tại cá nhân...

Theo giải trình của UBND xã Phúc Trạch và các cá nhân có liên quan thì, một phần số tiền trên được sử dụng như sau: Cân đối quyết toán thu chi vào năm 1996-1997 là hơn 3 triệu đồng; UBND xã đã thực hiện nộp tiền cấp quyền sử dụng đất trên 44 triệu đồng; năm 2003 đã chi vào các hoạt động thường xuyên với số tiền hơn 7 triệu đồng...

Mượn tiền của cá nhân để sử dụng vào các hoạt động của UBND xã...

Cũng trong thời gian từ năm 2009-2010, UBND xã Phúc Trạch mà trực tiếp là ông Nguyễn Ngọc Hoàn, nguyên Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2005-2011 và một số cán bộ có liên quan đã mượn của các cá nhân với tổng số tiền là trên 505 triệu  đồng. Được biết, số tiền mượn nói trên có sự bàn bạc thống nhất của Đảng uỷ và UBND xã và đến nay số tiền này vẫn chưa hoàn trả cho các cá nhân.

Công trình xây dựng đã lấn chiếm đất lên đến gần 2.000m2.
Công trình xây dựng đã lấn chiếm đất lên đến gần 2.000m2.

Cụ thể: ông Nguyễn Ngọc Hoàn, nguyên Chủ tịch UBND xã đã giao lại cho các cán bộ thủ quỹ xã qua các thời kỳ với số tiền trên 338 triệu đồng. Trong đó, năm 2008, UBND xã đã tiến hành thu tiền cấp quyền sử dụng đất của 21 hộ với tổng số tiền là trên 214 triệu đồng, số tiền này sau khi thu xong đã chi tạm ứng các hoạt động chung của UBND xã với số tiền là trên 89 triệu đồng, còn lại số tiền trên 124 triệu đồng giữ tại quỹ.

Do xâm tiêu vào số tiền thu được của các hộ dân nộp tiền cấp quyền sử dụng đất, nên tháng 1-2009, UBND xã Phúc Trạch đã mượn của bà Nguyễn Thị Minh (thôn 3, Phúc Đồng) với số tiền 150 triệu đồng, cùng với số tiền tồn quỹ năm 2008 thu của các hộ dân chuyển sang là trên 124 triệu đồng, UBND xã Phúc Trạch đã nộp tiền cấp quyền sử dụng đất cho 25 hộ với số tiền là trên 274 triệu đồng.

Năm 2010, UBND xã Phúc Trạch tiếp tục mượn tiền của bà Lê Thị Hoá, bà Nguyễn Thị Liệu, ông Nguyễn Văn Ninh với tổng số tiền gần 200 triệu đồng và được sự chỉ đạo của ông Hoàn, UBND xã Phúc Trạch đã chi nộp tiền cấp quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình và chi cho hoạt động khác của UBND xã.

Được biết, theo thống kê của các cơ quan chức năng, trong thời gian từ 2009-2010, UBND xã Phúc Trạch đã mượn tiền của 5 cá nhân để chi tiêu cho các hoạt động của UBND xã bao gồm: ngày 1-9-2009, mượn tiền của bà Nguyễn Thị Minh (thôn 3, Phúc Đồng) là 150 triệu đồng; ngày 11-2-2010 và ngày 28-12-2010, mượn tiền của bà Lê Thị Hoá (cán bộ Văn phòng - Thống kê xã Phúc Trạch) trên 55 triệu đồng; ngày 30-6-2010 và ngày 21-9-2010 mượn tiền của ông Nguyễn Văn Ninh (thôn 3, Thanh Sen) 200 triệu đồng; ngày 11-12-2010, mượn tiền của bà Nguyễn Thị Liệu (xã Sơn Trạch) 50 triệu đồng; năm 2010 mượn tiền của ông Lê Xuân Huề (thôn 1, Phúc Đồng) 50 triệu đồng...

Đề nghị xử lý kỷ luật đối với tập thể, các cá nhân sai phạm

Theo thông báo tại kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai tại xã Phúc Trạch từ năm 2010-2015, UBND huyện Bố Trạch đã đề nghị các biện pháp xử lý về các sai phạm tại địa phương này.

Theo đó, yêu cầu UBND xã Phúc Trạch hướng dẫn cho 33 hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước kê khai, đăng ký và hoàn thành các thủ tục đề nghị UBND huyện Bố Trạch cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; giao trách nhiệm cho UBND xã Phúc Trạch hướng dẫn cho 18 hộ gia đình, cá nhân đã được UBND xã giao đất, thu tiền sử dụng đất nhưng chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước, hiện tại đã xây dựng nhà ở và sử dụng ổn định tiến hành kê khai, đăng ký và hoàn thành các thủ tục đề nghị UBND huyện Bố Trạch cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; yêu cầu UBND xã thu hồi của các cá nhân và nộp vào ngân sách nhà nước số tiền trên 50 triệu đồng...

Cùng với đó, UBND huyện Bố Trạch cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ Bố Trạch chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ xã Phúc Trạch trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2015, quy trách nhiệm trực tiếp và có hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hiền, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã (2005-2015); yêu cầu UBND xã xem xét tính chất và mức độ sai phạm tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và đề nghị hình thức kỷ luật đối với tập thể và các cá nhân có liên quan.

Nhiều hộ gia đình tại địa phương đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.
Nhiều hộ gia đình tại địa phương đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

Cụ thể: kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Lương, nguyên Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011-2015 (nay là Bí thư Đảng uỷ xã); ông Nguyễn Ngọc Hoàn, nguyên Chủ tịch UBND xã từ năm 2005 đến năm 2011 (nay là Chủ tịch hội Cựu chiến binh xã); ông Nguyễn Thanh Sơn, công chức Địa chính- Xây dựng xã; ông Phạm Quốc Hương, công chức kế toán ngân sách xã; ông Nguyễn Xuân Hiền, Công chức Tư pháp xã và các cá nhân có liên quan trong quá trình điều hành, thực thi nhiệm vụ đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quản lý nhà nước, quản lý tài chính, ngân sách, tài nguyên đất đai...

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, hiện vụ việc UBND xã Phúc Trạch mượn số tiền trên 505 triệu đồng của các hộ dân trái quy định của pháp luật từ năm 2009-2010 đến nay chưa hoàn trả cho các hộ dân, UBND huyện Bố Trạch đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch để xử lý theo quy định của pháp luật. Còn các sai phạm về đất đai tại xã Phúc Trạch, huyện sẽ tập trung, chỉ đạo xử lý cán bộ sai phạm và bảo đảm quyền lợi cho người dân...

Ngoài các sai phạm trên, qua kiểm tra của các cơ quan chức năng tại xã Phúc Trạch còn phát hiện thêm từ năm 2010 đến nay, có 21 trường hợp người dân tự ý chuyển mục đích, 1 trường hợp chiếm đất xây dựng nhà ở, quán kinh doanh dịch vụ trái phép trên đất nông nghiệp với tổng diện tích là 3.410,3m2 đất dọc đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, nhánh Tây và một số trường hợp nằm trong khu dân cư tại thôn 3, Phúc Đồng.

Ngọc Hải

 

,
.
.
.