Đảng bộ xã Hương Hóa (Tuyên Hóa): Tập trung "gỡ khó" trong xây dựng NTM

Cập nhật lúc 07:59, Thứ Hai, 17/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Bắt tay vào triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) với xuất phát điểm 3 tiêu chí, nhưng nhờ sự lãnh đạo tích cực, thường xuyên và sâu sát của Đảng bộ xã, đến cuối năm 2016, Hương Hóa (Tuyên Hóa) đã vươn lên hoàn thành được 11/19 tiêu chí. Thành quả này chưa thực sự cao, song đây là nỗ lực đáng được biểu dương trong điều kiện kinh tế-xã hội ở một địa bàn còn lắm khó khăn, thử thách...

Là xã nghèo nằm xa trung tâm huyện Tuyên Hóa và giáp ranh với địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, khi mới bắt tay vào xây dựng NTM, Hương Hoá đã gặp phải rất nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp. Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (khoảng 30%).

Đây cũng là nơi thường xuyên phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do thiên tai, ảnh hưởng lớn tới đời sống nhân dân cũng như phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Thêm vào đó, do nằm ở vị trí giáp ranh, địa hình núi đồi, sông hồ hiểm trở, nơi có ga tàu, tuyến đường sắt Bắc Nam và đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông) đi qua đã làm cho công tác bảo vệ rừng, an toàn giao thông, an ninh trật tự gặp nhiều khó khăn...

Xác định mục tiêu chính của chương trình xây dựng NTM nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao đời sống người dân nông thôn, phát huy vai trò làm chủ của người dân, ngay khi bắt tay vào thực hiện, Đảng bộ xã Hương Hóa đã chỉ đạo, huy động toàn thể hệ thống chính trị cùng với nhân dân nỗ lực thực hiện.

Căn cứ vào thực tiễn ở địa phương, Đảng bộ xã Hương Hóa đã khẩn trương thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý, ban phát triển NTM từ cấp xã đến thôn, đồng thời chú trọng xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM cho từng thời điểm, giai đoạn và tiêu chí cụ thể. Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hương Hoá đã  thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc từng cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đồng thời, giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi tổ chức, đoàn thể phụ trách một số tiêu chí liên quan. Đặc biệt, Đảng bộ xã chỉ đạo cán bộ, đảng viên phải thực sự tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM...

Để "gỡ khó" trong xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền xã Hương Hoá luôn xác định nâng cao thu nhập cho người dân là tiêu chí cốt lõi để thực hiện các tiêu chí khác. Vì vậy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân được lãnh đạo xã đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, Hương Hóa đã tập trung triển khai thực hiện tương đối hiệu quả các đề án về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển đàn bò lai, cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt sang rừng sản xuất...

Do đó, hàng năm Hương Hoá đều triển khai sản xuất khá hiệu quả trên tổng diện tích gần 205 ha đất lúa, ngô, lạc, đậu đỗ các loại. Năng suất và sản lượng các loại cây trồng liên tục tăng theo hàng năm. Tổng đàn gia súc (gồm trâu, bò, lợn, dê, hươu...) toàn xã đạt trên 5.100 con, trong đó bò lai chiếm hơn 30%, lợn có máu ngoại chiếm khoảng 95%; tổng đàn gia cầm hiện có khoảng 30.000 con; tổng đàn ong là 505 đàn.

Nhiều mô hình gia trại, trang trại đang phát triển mạnh ở địa phương. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đến cuối 2016 đạt trên 71 tỷ đồng (trong đó lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp đạt hơn 21 tỷ đồng; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đạt khoảng 50 tỷ đồng). Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 24 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo từ 2012 đến nay đều giảm khoảng 4%/năm...

Đảng bộ xã đã chỉ đạo Ban Công an xã, ngoài việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình phải tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa bàn để nắm chắc tình hình, triển khai thực hiện; tăng cường xây dựng nhiều mô hình điểm về an ninh trật tự để nhân rộng; phát động toàn thể nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm; chú trọng đấu tranh và tố giác tội phạm; đẩy mạnh giáo dục pháp luật...

Nhờ đó, đến nay Hương Hóa đã đạt tiêu chí về an ninh trật tự. Nổi bật năm 2016, lực lượng Công an xã Hương Hóa đã được UBND tỉnh tặng cờ thi đua do có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn.

Đối với tiêu chí thuỷ lợi, dù có địa hình hiểm trở, ruộng đồng manh mún, dân cư phân bố rải rác ở địa bàn rộng..., thế nhưng Hương Hóa đã biết tận dụng sức dân để lồng ghép với các chương trình, dự án để thực hiện thành công tiêu chí nói trên. Mặt khác, được UBND huyện Tuyên Hóa hỗ trợ xi măng, UBND xã Hương Hóa hỗ trợ vật liệu, nhân dân đối ứng tiền và ngày công, trong năm 2016, địa phương đã tiến hành kiên cố hoá được thêm 8 tuyến đường giao thông nông thôn, nâng tỷ lệ đạt về tiêu chí giao thông toàn xã lên hơn 70%...     

Với con số đạt 11/19 tiêu chí (gồm: điện, bưu điện, quy hoạch, nhà ở dân cư, thu nhập, cơ cấu lao động, y tế, giáo dục, an ninh trật tự, hệ thống chính trị, thuỷ lợi) vào cuối năm 2016, đã minh chứng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của Đảng bộ xã Hương Hóa hợp lòng dân và thực tiễn địa bàn. Năm 2017, Đảng bộ xã Hương Hóa tiếp tục đặt ra mục tiêu phấn đấu sẽ đạt thêm từ 2-3 tiêu chí.

Hiện nay, địa phương đang tiến hành rà soát các tiêu chí NTM để thực hiện theo đúng yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016 - 2020 và quyết tâm gặt hái nhiều thành công trong xây dựng NTM...

Văn Minh

 

,
.
.
.