107 đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

Cập nhật lúc 15:02, Thứ Năm, 13/07/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 10-7, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham gia lớp bồi dưỡng có 107 đảng viên dự bị đến từ 34 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được nghiên cứu và tiếp thu 10 chuyên đề:  những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; công tác xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cũng như nhiệm vụ của người đảng viên.

Thông qua đó, mỗi đảng viên dự bị xây dựng kế hoạch, mục tiêu phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 10 đến 19-7.

N.L
 

,
.
.
.