Đảng bộ huyện Lệ Thủy: Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng

Cập nhật lúc 08:59, Thứ Sáu, 30/06/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Đồng chí Nguyễn Quang Năm, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy cho biết, thời gian qua, Đảng bộ huyện đã chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, dân vận… Những kết quả đạt được trong công tác này đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng và đảng viên; tạo sự đoàn kết thống nhất, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy đã tập trung chỉ đạo củng cố, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng ở cơ sở phù hợp với thực tế địa phương.

Trên cơ sở đó, các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong toàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện. Đến thời điểm này, Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mặt khác, huyện cũng đã tiến hành luân chuyển đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đến giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Giang; luân chuyển đồng chí Trưởng phòng Dân tộc đến giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ngân Thủy; bổ nhiệm và điều động bổ nhiệm các chức danh: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng phòng Dân tộc, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Động Châu, Phó phòng Lao động TB và XH huyện...

Để thực hiện tốt Chương trình hành động “về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, giai đoạn 2011 - 2015”, Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã chú trọng công tác giáo dục chính trị  tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Việc nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã từng bước được đổi mới, năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của các TCCS đảng cũng như đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các TCCS đảng ở Lệ Thủy là lãnh đạo nhân dân xây dựng nông thôn mới.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các TCCS đảng ở Lệ Thủy là lãnh đạo nhân dân xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện còn lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị, trong đó, chú trọng việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tập thể và cá nhân làm theo tấm gương đạo đức của Bác để tạo sức lan tỏa và hiệu ứng tích cực trong toàn Đảng bộ.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ cũng đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy chỉ đạo thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, qua đó, từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp từ huyện đến cơ sở theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa; đồng thời tập trung kiện toàn cán bộ ở những nơi yếu kém, có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ để khắc phục tình trạng bị động trong công tác cán bộ. Nhờ vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt được nâng lên; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có trình độ sau đại học ngày càng tăng. Đến nay, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý cơ bản đã đạt chuẩn theo quy định.

Thống kê đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 92,9% bí thư đảng ủy và 96,4% chủ tịch UBND xã, thị trấn có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; gần 100% bí thư đảng ủy, chủ tịch xã, thị trấn có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ huyện đã cử 10 đồng chí tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị, 85 đồng chí cán bộ tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; phối hợp mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho 84 đồng chí; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 95 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã kết nạp 150 đảng viên mới, đạt 50% so với kế hoạch năm; công nhận đảng viên chính thức cho 124 đồng chí, xoá tên trong danh sách đảng viên 11 trường hợp; tổ chức tặng Huy hiệu Đảng cho 1.343 đồng chí, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 81 đồng chí.     

Công tác vận động quần chúng cũng đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy rất quan tâm. Thông qua việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các TCCS đảng đã tập trung chỉ đạo lồng ghép, gắn với tiêu chí thi đua xây dựng nông thôn mới, qua đó tạo sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị đối với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm của địa phương, như: chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn, công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ thi công một số công trình trọng điểm...

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã chỉ đạo Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Các TCCS đảng, chính quyền các địa phương cũng đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và ổn định tình hình từ cơ sở. Đặc biệt, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương huyện Lệ Thủy đã cơ bản hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển, qua đó góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn.

Những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện Lệ Thủy thời gian qua là tiền đề quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCS đảng; qua đó củng cố lòng tin của nhân dân và tạo sự đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nguyễn Hoàng

 

,
.
.
.