Xã Trọng Hóa (Minh Hóa): Tăng cường cán bộ, đảng viên về cơ sở

Cập nhật lúc 09:48, Thứ Ba, 11/04/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Để xóa bản trắng chi bộ và nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ, Đảng bộ xã Trọng Hóa (Minh Hóa) và Bộ đội Biên phòng tỉnh (BĐBP) đã tăng cường cán bộ là đảng viên về cơ sở thành lập chi bộ và sinh hoạt Đảng. Do đó, cả 18 bản trong xã đã thành lập được chi bộ, chất lượng hoạt động các chi bộ và đảng viên ngày càng được nâng lên.

Đảng bộ xã Trọng Hóa có 25 chi bộ với 226 đảng viên, trong đó, có 18 chi bộ thôn ở nông thôn. Trước năm 2010, trên địa bàn xã còn nhiều bản chưa thành lập được chi bộ do thiếu đảng viên. Chưa có chi bộ lãnh đạo, việc triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn nhiều hạn chế. Nhiều hủ tục lạc hậu vẫn tồn tại trong cuộc sống của đồng bào.

Từ năm 2010, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã quyết định tăng cường cán bộ là đảng viên về sinh hoạt tại các bản để thành lập chi bộ. Năm 2011, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đã quyết định tăng cường cán bộ về làm Phó bí thư Đảng ủy xã và sinh hoạt tại các chi bộ ở các xã biên giới.

Cán bộ biên phòng tích cực hướng dẫn nhân dân xã Trọng Hóa phát triển sản xuất.
Cán bộ biên phòng tích cực hướng dẫn nhân dân xã Trọng Hóa phát triển sản xuất.

Theo quy định, mỗi chi bộ phải có ít nhất 3 đảng viên. Nếu bản nào chỉ có 1 hoặc 2 đảng viên thì cán bộ xã và BĐBP được cử về cắm bản, thành lập chi bộ để sinh hoạt, phát triển đảng viên và chỉ đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Năm 2011, toàn tỉnh có 26 cán bộ biên phòng thuộc các đồn được tăng cường về sinh hoạt tại 20 bản thuộc các xã Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa... Đồng thời Đảng ủy xã Trọng Hóa cũng đã cử cán bộ là đảng viên về cắm bản, thành lập chi bộ.

Các đồng chí đảng viên được tăng cường về cắm bản đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; củng cố và kiện toàn các tổ chức đoàn thể ở các bản; giới thiệu đoàn viên tham gia học lớp cảm tình và hướng dẫn làm hồ sơ kết nạp Đảng.

Đặc biệt đã tổ chức nhiều cuộc họp dân để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tích cực tham gia các buổi sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng. Huyện ủy Minh Hóa đã quyết định thành lập thêm 2 chi bộ ở bản Lòm, Sy Cha Cáp, góp phần xóa bản trắng chi bộ ở xã Trọng Hóa.

Năm 2011, đồng chí Hồ Xuân Bách, Trưởng công an xã được Đảng ủy điều về giữ chức vụ Bí thư chi bộ bản Ca Rét. Lúc đó, cả bản chỉ có 1 đảng viên nên chưa thể thành lập được chi bộ. Đồn Biên phòng Ra Mai cử thêm một cán bộ biên phòng về thành lập chi bộ và sinh hoạt Đảng tại đây.

Đồng chí Hồ Xuân Bách nhớ lại: “Lúc mới nhận nhiệm vụ, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển  kinh tế - xã hội và tạo nguồn kết nạp Đảng. Nhận thức của đồng bào về tiếp cận chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn nhiều hạn chế. Bằng trách nhiệm của mình, chúng tôi đã nỗ lực vận động, xây dựng lực lượng đoàn viên, nhất là những người trẻ có trình độ học vấn khá cao để bồi dưỡng. Hiện, chi bộ đã phát triển lên được 4 đảng viên”.

Đồng chí Hồ Thị Thoi, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hóa cho biết: “Cán bộ đảng viên tăng cường về chi bộ đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần làm chuyển biến công tác xây dựng Đảng ở các bản khó khăn theo hướng tích cực; nhiều quần chúng được học lớp cảm tình Đảng và được kết nạp Đảng. Lực lượng cán bộ tăng cường sinh hoạt Đảng tại các bản Lòm, Sy Cha Cáp đã giúp cho hai bản này có đủ đảng viên để thành lập chi bộ, xóa được bản trắng chi bộ trong xã. Công tác an ninh biên giới, xây dựng đời sống kinh tế-văn hóa trong quần chúng cũng từng bước được cải thiện...”.

Đến thời điểm này, toàn xã Trọng Hóa còn 4 cán bộ, đảng viên tăng cường gồm 2 cán bộ biên phòng và 2 cán bộ xã. Trong đó có 2 đồng chí tham gia sinh hoạt ở bản Cha Cáp (một cán bộ xã và một cán bộ biên phòng), 2 đồng chí sinh hoạt ở bản Lòm (1 cán bộ biên phòng, 1 cán bộ xã). Nhiệm vụ quan trọng nhất của những đảng viên cắm bản là tập trung phát triển đảng viên mới, tăng cường củng cố các tổ chức chính trị, đoàn thể trong bản, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể khẳng định, việc tăng cường cán bộ xã và BĐBP về thành lập và sinh hoạt Đảng ở chi bộ tại xã Trọng Hóa là chủ trương hết sức đúng đắn, đã nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ; số lượng và chất lượng đảng viên của Đảng bộ xã được tăng cao. Nếu như năm 2011, toàn Đảng bộ chỉ có 139 đảng viên thì đến nay đã phát triển lên 226 đảng viên.

Trong năm 2016, Đảng bộ có 3 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 15 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ nào xếp loại hoàn thành nhiệm vụ và yếu kém; có 207 đảng viên được đánh giá, trong đó có 17 đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, 25 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Riêng Đảng bộ xã được xếp loại vững mạnh tiêu biểu và được Huyện ủy Minh Hóa tặng giấy khen...

Xuân Vương 

,
.
.
.