Lệ Thủy: Chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên

Cập nhật lúc 12:12, Thứ Năm, 13/04/2017 (GMT+7)

(QBĐT) - Xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy luôn chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên.

Hàng năm, Huyện ủy Lệ Thủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên. Bên cạnh việc ban hành các kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục tư tưởng chính trị, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đối tượng quần chúng trong độ tuổi đoàn viên thanh niên, cán bộ, công nhân, viên chức trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, dân quân tự vệ, bộ đội xuất ngũ, đặc biệt chú trọng vận động quần chúng là phụ nữ có lý tưởng, nguyện vọng được kết nạp vào Đảng.

Các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập thành tích trong nhiều lĩnh vực công tác, xứng đáng để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các đồng chí phụ trách địa bàn thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ cơ sở, kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển đảng viên; hướng dẫn các chi bộ cơ sở thống kê, rà soát và lập danh sách quần chúng ưu tú để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn cho phát triển đảng viên.

Các cấp ủy đảng thường xuyên phát động các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm theo chuyên đề. Thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất, hoạt động xã hội, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã lựa chọn những quần chúng tích cực, có động cơ phấn đấu chính đáng, tạo điều kiện bồi dưỡng, rèn luyện kết nạp vào Đảng.

Năm 2016 và quý I năm 2017, huyện Lệ Thủy đã kết nạp được 332 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của toàn huyện lên 11.200 đồng chí. Số đảng viên mới kết nạp đều bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đa số đảng viên mới được kết nạp đều nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở, được quần chúng tín nhiệm.

Để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm, thời gian tới, các tổ chức cơ sở đảng ở huyện Lệ Thủy tiếp tục chủ động rà soát nguồn dự kiến kết nạp đảng viên; phân công trách nhiệm cho các đoàn thể thực hiện công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên là các đối tượng trẻ, đối tượng nữ, nhất là trong lực lượng đoàn viên thanh niên; đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên.

Hồng Mến
(Đài TT-TH Lệ Thủy)


 

,
.
.
.