.

Triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, 07/07/2017, 08:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 1237) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 86/KH-BCĐ về việc triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo đó, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh chọn 4 xã gồm: Hiền Ninh, An Ninh (huyện Quảng Ninh), Hòa Trạch, Sơn Trạch (huyện Bố Trạch) để triển khai thí điểm lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ tháng 6-2017 và triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh từ tháng 9-2017.

Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, thu thập, xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; tập huấn hướng dẫn công tác thu thập thông tin, điều tra thực địa, lập bản đồ tìm kiếm quy tập; chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nền địa lý quân sự; xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; lập trình Bộ công cụ quản lý, tra cứu, hiển thị, phân tích, thống kê, báo cáo về liệt sĩ trên nền địa hình quân sự...

Đây là cơ sở để rút kinh nghiệm, xác định nội dung, phương pháp triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc đạt hiệu quả, chất lượng cao; đồng thời phục vụ cho Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 triển khai lập bản đồ trên địa bàn bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ theo quy định.

A.T