.

Lệ Thủy: Phấn đấu giảm hộ nghèo xuống còn 7,09%

Thứ Năm, 06/07/2017, 09:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Năm 2016, Lệ Thủy có 1.173 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 9,60%. Năm 2017, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều xuống còn 7,09%.

Để đạt được chỉ tiêu này, Lệ Thủy đang tập trung thực hiện các chính sách, dự án, chương trình hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và miền núi biên giới; có chính sách hỗ trợ giá điện hộ nghèo; bảo hiểm y tế, cải thiện nhà ở, miễn giảm học phí diện học sinh và sinh viên nghèo, trợ giúp pháp lý miễn phí, trợ cấp diện hưởng bảo trợ xã hội...

Huyện đã tiến hành triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo; tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật thâm canh cho hộ nghèo; giải quyết vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho100% số hộ nghèo và cận nghèo,100% học sinh, sinh viên nghèo có nhu cầu.

Ngoài ra, huyện còn thực thi tốt các chính sách an sinh xã hội, lồng ghép các chương trình, dự án giảm nghèo đặc biệt chú trọng đào tạo nghề, nâng cao kiến thức sản xuất và trình độ tay nghề cho người lao động, huy động tốt các nguồn lực cũng như xã hội hóa công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Trọng Hiểu