.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thứ Sáu, 28/04/2017, 10:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương, thời gian qua, tỉnh ta đã ban hành kế hoạch triển khai xây dựng bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và bước đầu đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Qua quá trình triển khai thực hiện, đến nay, toàn tỉnh có 15/21 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 155/159 xã, phường, thị trấn thực hiện và duy trì cơ chế một cửa; 7/8 đơn vị cấp huyện, 2/159 xã, phường gồm xã Bảo Ninh và phường Bắc Lý thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại.

Các cơ quan, đơn vị tiêu biểu đi đầu trong áp dụng cơ chế một cửa, bao gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Ngoại vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Ban quản lý Khu kinh tế...

Các tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Phòng công chứng số 1 tỉnh. Ảnh: T.H
Các tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại Phòng công chứng số 1 tỉnh. Ảnh: T.H

Những đơn vị cấp huyện thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại đều được đầu tư bình quân 2,5 tỷ đồng, cấp xã thực hiện cơ chế một cửa liên thông hiện đại được đầu tư bình quân 400 triệu đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ 50%, ngân sách địa phương đầu tư 50% để đầu tư mua sắm các trang thiết bị, xây dựng phần mềm; cải tạo, xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bảo đảm khang trang, hiện đại, thuận tiện; các hoạt động tác nghiệp được thực hiện và theo dõi, quản lý trên hệ thống mạng máy tính...

Nhìn chung, các lĩnh vực được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông bảo đảm theo quy định. Việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông các cấp thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy định thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008, Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25-3-2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương và Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 5-9-2014 quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư hiện đại, khá đồng bộ, đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông bảo đảm đủ số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao, cụ thể: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh bố trí từ 2 - 5 công chức; cấp huyện bố trí từ 9 - 11 công chức, viên chức; cấp xã bố trí từ 3 - 5 công chức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Bình để tiếp nhận và trả kết quả tại đầu mối duy nhất, nhằm góp phần giảm thiểu chi phí, thời gian, công sức của nhân dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

A.T