.

Ký kết "Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng"

Thứ Tư, 26/04/2017, 09:19 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, Truyền tải điện Quảng Bình đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức lễ ký kết: “Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng để bảo đảm an toàn hành lang lưới điện truyền tải quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. Đây là việc làm thiết thực để bảo đảm vận hành an toàn các đường dây truyền tải điện quốc gia trong mùa khô năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Truyền tải điện Quảng Bình và Chi cục Kiểm lâm tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp.
Lãnh đạo Truyền tải điện Quảng Bình và Chi cục Kiểm lâm tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp.

Tại buổi lễ, Truyền tải điện Quảng Bình đã đánh giá tình hình lưới điện đơn vị quản lý, những khó khăn và thuận lợi trong công tác quản lý vận hành, phối hợp trong phòng, chống cháy rừng để bảo vệ an toàn lưới điện truyền tải quốc gia giữa các hạt kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh với 2 Đội quản lý vận hành đường dây trực thuộc Truyền tải điện Quảng Bình.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng nên lên một số kinh nghiệm trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, công tác quản lý địa bàn, quản lý các chủ rừng, chủ rẫy; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ở khu vực hành lang lưới điện cao áp nói riêng, đặc biệt là những tháng cao điểm mùa khô từ tháng 5 đến tháng 8 trong năm.

Giữa 2 đơn vị có sự tương đồng trong công tác phòng, chống cháy rừng.  Phía Truyền tải điện Quảng Bình có lực lượng công nhân quản lý, vận hành, thường xuyên tuần tra dọc tuyến đường dây. Phía Chi cục kiểm lâm tỉnh có kiểm lâm địa bàn thuộc hạt kiểm lâm thường xuyên bám cơ sở, tham mưu chính quyền cấp xã trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ngoài ra, Truyền tải điện có ký kết hợp đồng trách nhiệm bảo vệ đường dây với các xã, lâm, nông trường nơi có đường dây đi qua nên có lực lượng hợp đồng bảo vệ thường xuyên; Chi cục Kiểm lâm tỉnh có Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tại các xã có rừng. Đây là những lực lượng nồng cốt trong công tác phòng, chống cháy rừng nhằm bảo vệ an toàn cho rừng cũng như lưới điện truyền tải quốc gia đi qua địa bàn các xã.

Để tiếp tục làm tốt công tác bảo đảm an toàn lưới điện truyền tải quốc gia cũng như phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, hai đơn vị đã tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp với các nội dung cụ thể, như: tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng tuần tra bảo vệ lưới điện truyền tải tại cơ sở; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng nhân dân sinh sống dọc tuyến đường dây, các chủ rừng, chủ rẫy canh tác gần tuyến đường dây có ý thức khi sử dụng lửa để xử lý thực bì, đốt nương rẫy bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống đường dây điện cao áp; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên kiểm tra tuyến đường dây định kỳ, đột xuất; phối hợp xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra và hiệp đồng tác chiến khi có cháy rừng...

Võ Như Quảng
(Truyền tải điện Quảng Bình)