.

Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2-9

Thứ Năm, 21/08/2014, 20:47 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 19-8, UBND tỉnh có Thông báo số 1015/TB-UBND về nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh được nghỉ ngày Quốc khánh 2-9 từ ngày 30-8 đến hết ngày 2-9; thứ bảy, ngày 6-9 đi làm bù để nghỉ hoán đổi thứ hai, ngày 1-9.

Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bố trí cán bộ, chiến sỹ trực trong những ngày nghỉ để kịp thời giải quyết các công việc phát sinh.

Các cơ quan, đơn vị, công sở, trường học và hộ gia đình trong toàn tỉnh treo Quốc kỳ từ ngày 30-8 đến hết ngày 2-9.