.

Ban hành thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VI (2014-2015)

Thứ Sáu, 15/08/2014, 11:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Vừa qua, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VI (2014-2015) đã ban hành thể lệ hội thi.

Theo đó, hội thi được tổ chức nhằm phát huy và khuyến khích các hoạt động sáng tạo của mọi tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần tích cực phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trên địa bàn tỉnh. Cơ quan tổ chức hội thi là Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, Liên đoàn Lao động và Tỉnh đoàn.

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đều có quyền tham dự hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 5 lĩnh vực, gồm: công nghiệp, xây dựng, giao thông, thủy lợi; nông-lâm-ngư nghiệp; giáo dục-đào tạo, công nghệ thông tin; y, dược, môi trường và các lĩnh vực khác.

Mỗi cá nhân, tổ chức có thể đứng tên một hoặc nhiều giải pháp dự thi. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi được dựa vào tính mới so với trình độ kỹ thuật ở tỉnh, khả năng áp dụng được trong điều kiện kinh tế-xã hội, kỹ thuật của một địa phương hoặc toàn tỉnh và mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội.

Thời hạn nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi công bố hội thi đến hết ngày 30-6-2015.

P.V