.

Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và công tác gia đình

Thứ Năm, 14/08/2014, 20:21 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 14-8, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh tổ chức hội nghị bàn biện pháp đẩy mạnh các chương trình, hoạt động trong thời gian tới. Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
 
Từ đầu năm đến nay, công tác phối hợp giữa các thành viên trong Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh được triển khai khá chặt chẽ. Phong trào đã khơi dậy ý thức đoàn kết trong các khu dân cư, xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực.
 
Đến nay, toàn tỉnh đã có 175.722/217.945 hộ gia đình đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt tỷ lệ 80,6 %. Phong trào xây dựng làng, thôn, bản, khu phố văn hoá tiếp tục được đẩy mạnh. Các địa phương đã phát huy khá tốt tính tự nguyện, tự quản trong phong trào, xem đây là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng, củng cố, phát triển môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Công tác gia đình cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Ban chỉ đạo công tác gia đình đã ban hành các văn bản nhằm đẩy mạnh công tác gia đình.
 
Từ đó đã giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình, hướng tới xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Các cơ quan thành viên của Ban chỉ đạo tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên phổ biến nhiều văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác gia đình và các văn bản liên quan đến công tác này.. Nhờ vậy đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, hành động của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ và các tầng lớp nhân dân.
 
Tại hội nghị, sau khi nghe các đại biểu thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", đồng chí Trần Tiến Dũng đã yêu cầu Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ trì việc rà soát, điều chỉnh các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa cho phù hợp với thực tiễn của các địa phương vì đa số đại biểu đều cho rằng những tiêu chí hiện tại là khá cao dẫn đến việc tỷ lệ làng, bản, khu phố văn hóa của tỉnh ta đạt thấp so với các địa phương lân cận.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương cần làm tốt công tác gia đình vì gia đình là nền tảng của xã hội nên việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là tiền đề quan trọng để xây dựng làng văn hóa góp phần nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trong thời gian tới.
 
M.H