.

Hội thảo giới thiệu dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người có thu nhập thấp"

Thứ Năm, 14/08/2014, 18:33 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 14-8, tại TP Đồng Hới, dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người có thu nhập thấp" tổ chức hội thảo giới thiệu thông tin hỗ trợ doanh nghiệp của dự án. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch-Đầu tư, các Viện nghiên cứu, Trường đại học, các sở, ban, ngành, cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh...

Theo đó, dự án "Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp" do Cục phát triển doanh nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch-Đầu tư chủ trì, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới nhằm tăng cường năng lực cho Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng và triển khai chương trình đổi mới tại Việt Nam.

Qua đó tăng cường sự tham gia của các Viện nghiên cứu, Trường đại học và các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc nghiên cứu phát triển, nâng cấp, mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ và thương mại hóa sản phẩm hướng tới lợi ích của nhóm người nghèo, người thu nhập thấp.

Dự án có tổng số vốn đầu tư là 55,625 triệu USD, được thực hiện trong thời gian 5 năm (2013-2018). Các lĩnh vực được dự án ưu tiên hỗ trợ gồm: phát triển dược liệu và y học cổ truyền; nông nghiệp, thủy sản; công nghệ thông tin và truyền thông.

Tại hội thảo, Ban quản lý dự án đã giới thiệu những thông tin cơ bản về dự án, lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ, nội dung các hợp phần; sự tham gia của ngân hàng thương mại; các tiêu chí lựa chọn và chuẩn bị hồ sơ tiểu dự án... nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận dự án trong thời gian tới.

Hội thảo cũng đã nghe một số tham luận của các Viện nghiên cứu, Trường đại học trong toàn quốc về những lĩnh vực mà dự án tham gia hỗ trợ. Các đại biểu tham gia hội thảo cũng đã có nhiều ý kiến thảo luận và được Ban quản lý giải đáp cụ thể với những thông tin hữu ích đối với doanh nghiệp...

N.Mai