.

Bố Trạch thiếu trên 700 viên chức giáo dục

Thứ Tư, 30/07/2014, 15:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Qua công tác rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng... tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch, cho thấy: So với biên chế được giao năm 2014, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện còn thiếu 23 biên chế; công chức cấp xã thiếu 17 biên chế và 22 biên chế dự phòng.

Đặc biệt, đối với viên chức ngành Giáo dục-Đào tạo, hiện còn thiếu 730 người và viên chức các trạm y tế thiếu 21 người.

Với sự thiếu hụt này, mặc dù các phòng, ban, đơn vị, địa phương đã tiến hành hợp đồng để bảo đảm công việc nhưng vẫn ảnh hưởng lớn đến chất lượng và hiệu quả công tác, đặc biệt là biên chế của ngành Giáo dục-Đào tạo và ngành Y tế.

P.V