.

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy

Thứ Sáu, 24/01/2014, 13:44 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong năm 2013, nhất là vào cuối năm, trên toàn quốc đã xảy ra nhiều vụ cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội và an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...

Ở tỉnh ta, so với năm 2012 số vụ cháy giảm, nhưng xảy ra một số vụ cháy lớn, thiệt hại rất nghiêm trọng về tài sản như: cháy Nhà văn hóa trung tâm tỉnh, thiệt hại 20 tỷ đồng; cháy chợ Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch thiệt hại 1,1 tỷ đồng; cháy nhà dân tại thị trấn nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, thiệt hại 500 triệu đồng.... Nguyên nhân chủ yếu gây cháy, nổ là do sự thiếu ý thức chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình sử dụng điện, nguồn nhiệt, hàng hóa dễ cháy; không làm tốt công tác phòng ngừa cháy, nổ và chưa chủ động về lực lượng, phương tiện nên khi cháy, nổ xảy ra, việc cứu người, cứu tài sản và chữa cháy không kịp thời.

Để chủ động trong công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trong thời gian tới, đặc biệt là nguy cơ xảy ra cháy, nổ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, ngày 15-1-2014, UBND tỉnh đã có Công văn số 56/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC, cứu nạn và cứu hộ (CNCH) cho cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên, nhân dân, đặc biệt tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC và các quy định về công tác CNCH theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15-10-2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn PCCC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; kịp thời chỉ đạo khắc phục các sơ hở, thiếu sót về an toàn PCCC; củng cố, kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở, PCCC chuyên ngành và dân phòng làm công tác PCCC; duy trì công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC hàng năm; trang bị đầy đủ phương tiện PCCC theo quy định; tăng cường lực lượng bảo vệ, PCCC cơ sở thường trực vào các ngày nghỉ, ngày lễ, tết, mùa hè hanh khô; rà soát, chỉnh lý phương án chữa cháy tại chỗ phù hợp với tình hình, đặc điểm hiện tại và tổ chức thực tập theo các tình huống đặt ra.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Công văn số 2556/UBND-NC ngày 25-10-2010 về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC-CNCH; Công văn số 2012/UBND-NC ngày 21-10-2011 về tăng cường công tác PCCC chợ, trung tâm thương mại và cơ sở sản xuất tư nhân; Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 13-4-2012 về triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 11-3-2013 về triển khai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17-8-2012 và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg  ngày 15-10-2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn liên ngành tổ chức tổng kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy, nổ lớn, cháy lan trên diện rộng, các cơ sở trọng điểm về chính trị, xã hội. Tăng cường công tác hướng dẫn và kiểm tra an toàn PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về PCCC. Bảo đảm lực lượng, phương tiện thường trực chữa cháy và CNCH, kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh với Ban chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong giải quyết các vụ cháy, nổ lớn, sự cố, tai nạn nghiêm trọng cần huy động nhiều lực lượng tham gia.

UBND các huyện, thành phố thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác PCCC đối với các cơ sở sản xuất tư nhân, làng nghề; các khu vui chơi giải trí và cơ sở kinh doanh, dịch vụ tập trung đông người; các chợ, siêu thị và các cở sở nguy hiểm cháy, nổ trên địa bàn. Chỉ đạo Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thành phố tăng cường thời lượng các bản tin tuyên truyền, vận động nhân dân không buôn bán, vận chuyển, sử dụng, đốt pháo nổ, pháo hoa và thả “đèn trời” nhằm phòng ngừa cháy, nổ xảy ra.

T.S