Hỗ trợ BHYT cho người cận nghèo, góp phần bảo đảm chính sách an sinh xã hội

Cập nhật lúc 06:37, Thứ Tư, 07/11/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Trong những năm qua, không chỉ người nghèo mà người cận nghèo cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Cùng với nhiều chính sách hỗ trợ như tạo điều kiện cho họ phát triển kinh tế, xóa nhà tạm... người cận nghèo còn được hỗ trợ về bảo hiểm y tế.

Chính sách đó đã góp phần quan trọng trong việc giúp đỡ người cận nghèo tiếp cận với các dịch vụ y tế khi gặp rủi ro do  ốm đau, bệnh tật. Đặc biệt, ngoài sự hỗ trợ của Chính phủ, người cận nghèo còn được Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ (hoạt động từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới) quan tâm trợ giúp một phần để bảo đảm chính sách an sinh xã hội.

Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ với thành phần A là hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo có mục tiêu: hỗ trợ để triển khai tốt các chính sách bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, tăng cường khả năng tiếp cận đến các dịch vụ y tế có chất lượng, góp phần bảo đảm sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trước năm 2012, người thuộc hộ gia đình cận nghèo đã được Nhà nước hỗ trợ 50% để mua thẻ bảo hiểm y tế theo mệnh giá quy định. Nếu không được Dự án hỗ trợ thì khi tham gia bảo hiểm y tế, người cận nghèo phải đóng 50% số tiền còn lại.

Có bảo hiểm y tế, người cận nghèo được chăm sóc sức khỏe.
Có bảo hiểm y tế, người cận nghèo được chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người cận nghèo khi tham gia bảo hiểm y tế, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ đã hỗ trợ từ 30-40%. Vì thế, người cận nghèo chỉ phải đóng góp phí với một tỷ lệ nhỏ từ 10-20%. Trên cơ sở mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế tăng lên 567.000 đồng bắt đầu từ ngày 01-5-2012, vào đầu năm 2012, Nhà nước đã nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo từ 50% lên 70%.

Theo đó, Dự án cũng đã xem xét và giảm mức hỗ trợ từ 30-40% xuống còn từ 10-20% để duy trì việc trợ giúp cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo khi tham gia bảo hiểm y tế. Có được sự hỗ trợ của Nhà nước và dự án, người cận nghèo chỉ phải đóng từ 10-20% tùy thuộc vào sự đóng góp theo cá nhân hay theo hộ gia đình để được cấp thẻ bảo hiểm y tế có mệnh giá 567.000 đồng và có thời gian sử dụng thẻ trong vòng 12 tháng. Nếu người cận nghèo đóng góp theo cá nhân sẽ được Nhà nước hỗ trợ 396.000 đồng (70%), dự án hỗ trợ 56.700 đồng (10%) và người cận nghèo đóng góp 113.000 đồng (20%)/năm sử dụng. Nếu toàn bộ 100% các thành viên của hộ gia đình cùng tham gia bảo hiểm y tế sẽ được Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng, dự án hỗ trợ 20% mức đóng và người cận nghèo chỉ đóng góp 10% mức đóng còn lại và được tính mức đóng giảm trừ theo quy định.

Cụ thể: Khi có dự án hỗ trợ, mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất là 56.700đồng (10% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế), người thứ hai đóng 51.030 đồng (90% mức đóng của người thứ nhất), người thứ ba đóng 45.360 đồng (80% mức đóng của người thứ nhất), người thứ tư đóng 39.690 đồng (70% mức đóng của người thứ nhất) và từ người thứ năm trở đi đóng 34.020 đồng (60% mức đóng của người thứ nhất).

Nếu một hộ gia đình cận nghèo có 5 thành viên đều tham gia bảo hiểm y tế thì hộ gia đình này chỉ đóng số tiền 226.800 đồng để nhận được 5 thẻ bảo hiểm y tế cho cả 5 người, bình quân 1 người chỉ đóng 45.360 đồng.  Có thẻ bảo hiểm y tế, người cận nghèo sẽ có nhiều lợi ích khi gặp rủi ro do đau ốm, bệnh tật phải đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh.

Với số tiền tham gia đóng góp nhỏ nhưng trước tình hình giá viện phí tại các cơ sở y tế hiện nay đang điều chỉnh gia tăng, người cận nghèo vẫn được hưởng thụ những dịch vụ khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn theo đăng ký khám bệnh ban đầu và khi cần thiết được chuyển tuyến trên theo phân tuyến chuyên môn, kỹ thuật. Trong trường hợp cấp cứu, người cận nghèo có thẻ bảo hiểm y tế có thể đến khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở y tế nào có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

Trước khi Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ được triển khai hoạt động, số người thuộc hộ gia đình cận nghèo tỉnh ta tham gia bảo hiểm y tế còn chiếm tỷ lệ thấp. Từ tháng 5-2011, Dự án đã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tiếp thị xã hội, vận động người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế thông qua mạng lưới đại lý, cộng tác viên bảo hiểm y tế ở cơ sở.

Nhờ vậy trong năm 2011 đã có 45.750 người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế được dự án hỗ trợ với số tiền 6.916,5 triệu đồng. Trong 9 tháng đầu năm 2012, đã có 33.199 thẻ bảo hiểm y tế tiếp cấp cho người cận nghèo, số tiền dự án hỗ trợ là 2.760 triệu đồng. Đến nay, tổng số người cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế được dự án hỗ trợ là 78.949 người (chiếm tỷ lệ 67% so với số người cận nghèo có nhu cầu mua thẻ bảo hiểm y tế) với số tiền tương đương 9.676,5 triệu đồng.

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo là một trong những đối tượng chính sách xã hội đã được Đảng, Nhà nước quan tâm và Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ trợ giúp đối với việc tham gia bảo hiểm y tế. Để chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, người cận nghèo trên địa bàn tỉnh cần nâng cao nhận thức trong việc tham gia bảo hiểm y tế bằng việc đóng góp một phần nhỏ bé của mình đối với xã hội để được chăm sóc bảo vệ sức khỏe tốt hơn, góp phần cùng với toàn tỉnh nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong thời gian tới.

                                                                                   P. V 

,
.
.
.