Giữ nguyên tên gọi lịch sử Quốc lộ 12A

Cập nhật lúc 08:47, Thứ Ba, 13/11/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã gửi ý kiến chất vấn Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Đinh La Thăng đề nghị Bộ trưởng trả lời ý kiến cử tri Quảng Bình về hướng khắc phục Quyết định số 3734/QĐ-BGTVT, ngày 31-12-2010 của Bộ Giao thông-Vận tải về việc "đặt tên và đăng ký lại lý trình tuyến đường Vũng Áng đến cửa khẩu Cha Lo", trong đó có việc thay đổi tên gọi của Quốc lộ 12A từ ngã tư Ba Đồn đến ngã ba Pheo thành 12C.

Ngày 5-11-2012, Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải Đinh La Thăng đã có văn bản số 9321/BGTVT-KCHT trả lời như sau:

Bộ Giao thông-Vận tải nhận được giấy ghi chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đề nghị cho ý kiến trả lời cử tri tỉnh Quảng Bình.

Nội dung chất vấn như sau:

Ngày 31-12-2010, Bộ Giao thông-Vận tải có Quyết định số 3734/QĐ-BGTVT về việc "đặt tên và đăng ký lại lý trình tuyến đường Vũng Áng đến cửa khẩu Cha Lo".

Quyết định trên đã điều chỉnh tuyến đường 12A tuyến đường từ ngã tư Ba Đồn đến ngã ba Pheo thành 12C, thay thế đoạn đường mới từ Vũng Áng đến ngã ba Pheo thành đường 12A. Việc làm trên nhiều cử tri Quảng Bình cho rằng đã làm thay đổi lịch sử. Đường 12A có từ thời Pháp thuộc, trong kháng chiến chống Mỹ nằm trong hệ thống đường Hồ Chí Minh huyền thoại, gắn với nhiều địa danh huyền thoại, anh hùng, nằm trong tiềm thức nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Quảng Bình nói riêng.

Việc thay đổi trên không phù hợp với tập quán, lịch sử, tạo tâm lý bức xúc, thiếu đồng thuận trong một bộ phận cử tri và nhân dân Quảng Bình.

Đề nghị Bộ trưởng cho ý kiến trả lời cử tri Quảng Bình về hướng khắc phục quyết định trên.
Bộ Giao thông-Vận tải xin trả lời:

Tuyến đường từ cảng biển Vũng Áng - quốc lộ 1 (Km573+420/QL.1) đi chung với QL.1 đến Km565+100/QL.1 (thị trấn Kỳ Anh) đi theo tuyến mới đến Đồng Lê - Hồng Hóa - Hóa Tiến - đi trùng với đường Hồ Chí Minh đến Khe Ve đi theo QL.12A và kết thúc tại cửa khẩu Cha Lo là tuyến đường Asean 131 (AH.131) thuộc hệ thống đường Asean. Trong đó cảng biển Vũng Áng là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực loại I được đầu tư xây dựng và khai thác trên cơ sở thỏa thuận hợp tác với Chính phủ Lào.

Tuyến đường từ cảng Vũng Áng đến cửa khẩu Cha Lo hình thành từ nhiều đoạn tuyến cũ và mới do vậy sau khi đoạn tuyến xây dựng mới từ Vũng Áng đến Hóa Tiến được hoàn thành, theo đề nghị của Tổng cục ĐBVN tại văn bản số 3450/TCĐBVN-KCHT&ATGT ngày 22-11-2010, Bộ Giao thông-Vận tải đã có Quyết định số 3734/QĐ-BGTVT ngày 31-12-2010 đặt tên tuyến đường này thành quốc lộ 12A (phía bạn Lào là quốc lộ 12). Xét đến góc độ tổng thể về quy hoạch mạng và tính chất vận tải vùng, khu vực và yếu tố đối ngoại thì việc đổi tên như vậy là hợp lý.

Tuy vậy, để đáp ứng nguyện vọng của cử tri tỉnh Quảng Bình, quốc lộ 12A đã đi vào lịch sử gắn với nhiều địa danh huyền thoại, anh hùng, nằm trong tiềm thức nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Quảng Bình nói riêng, Bộ Giao thông-Vận tải nhất trí điều chỉnh lại như sau:

- Quốc lộ 12A xuất phát từ thị trấn Ba Đồn (Km621+100/QL.1) đến thị trấn Đồng Lê - Hồng Hóa - ngã ba Pheo (Km 898+050/ĐHCM), đi chung với đường Hồ Chí Minh đến ngã ba Khe Ve (Km873+400/ĐHCM) đi theo quốc lộ 12A hiện tại và kết thúc tại cửa khẩu Cha Lo.

- Quốc lộ 12C xuất phát từ cảng Vũng Áng - quốc lộ 1 (Km573+420/QL.1) đi chung với QL.1 đến Km565+100/QL.1 (thị trấn Kỳ Anh) đi theo tuyến mới đến Đồng Lê - Hồng Hóa - Hóa Tiến (giao với đường Hồ Chí Minh tại Km879+800/ĐHCM).

Bộ Giao thông-Vận tải xin trân trọng cảm ơn ý kiến của đại biểu Nguyễn Ngọc Phương và cử tri tỉnh Quảng Bình, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình chuyển các thông tin trên đến cử tri và các cơ quan chức năng trong tỉnh để phối hợp cùng với ngành GT-VT thực hiện.

 

,
.
.
.