.

Phù sa đời mẹ

Thứ Hai, 13/03/2017, 14:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Mẹ ngồi chuốt lại ngày xưa
Tóc râm từ những sớm trưa dãi dầu
Gió sương phong kín mái đầu
Chạnh thương mùa cũ... nhọc nhằn tuổi xanh

Mẹ ngồi mẹ vá mong manh
Vá ngày nghịch gió cho lành bão giông
Vá đêm cho chín niềm mong
Vá âu lo, hết bế bồng... âu lo

Nón cời hất ngược câu thơ
Mẹ ngồi nhặt những giấc xưa cơ cầu
Thời gian hoang phế đã lâu
Đốt dài đốt ngắn nhuốm màu đa đoan

Mẹ ngồi mẹ đếm gian nan
Nắng mưa gối chật lầm than kiếp người
Cưu mang một thuở rối bời
Phù sa đời mẹ - lở bồi đời sông...

Ngô Thế Lâm