.

Cánh đồng

Chủ Nhật, 12/03/2017, 09:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Rồi mùa xếp hái treo tơi
Bạn về quê bạn nhớ lời trao duyên
Đồng sâu bì bõm cộ, thuyền
Thầm thì cúc áo lời nguyền trăm năm
Bên trời một bóng trăng rằm
Gió đưa gió đẩy cuội nằm chung chiêng
Khi vui gợi lại nỗi niềm
Râm ran tiếng dế khúc riêng tâm tình
Con rô con giếc gieo mình
Giỡn trăng móng nước bập bềnh rong rêu
Đồng tôi thổn thức lời yêu
Của bao đôi lứa trong chiều thung thăng

Mảnh hồn gửi với tháng năm
Thương ai cày cấy mưa giăng nắng dồi
Bát cơm thơm dẻo cho đời
Nặng sâu lòng đất lòng người mà nên
Giang tay xin gió mọi miền
Rộn lên khúc hát cho quên nhọc nhằn

Nguyễn Thiên Sơn