.

Người và đất quê tôi

Thứ Ba, 27/12/2016, 09:41 [GMT+7]

(QBĐT) - Sơn ca kể chuyện Quảng Bình
Hà Khương, Nguyên Hãn đánh Minh chạy dài (1)
Cảnh tiên Phong Nha-Bồng Lai
Thổ thần linh hiển hôm mai độ trì
Văn võ vào hạng nhất nhì
Võ thì Lê Trực, văn thì Hàm Ninh
Cổ nhân Bạch Xỉ quang vinh
Kim có Tướng Giáp uy linh truyền đời.

Hoàng Hiếu Nghĩa

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------

(1) Năm 1425 tại Hà Môn và Khương Hà, Trần Nguyên Hãn chém chết tướng giặc là Nhậm Năng, đánh tan quân Minh dưới chân núi Lệ Đệ. Thừa thắng xông lên giải phóng Tân Bình và Thuận Hoá.