.

Hoài niệm

Thứ Sáu, 08/07/2016, 16:06 [GMT+7]
 Ảnh: Lê Thanh Thu
Ảnh: Lê Thanh Thu