.

69,7% thôn, bản, khu phố đăng ký xét công nhận danh hiệu văn hóa

Thứ Sáu, 22/08/2014, 07:25 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tính đến cuối tháng 6-2014, toàn tỉnh có 884/1.269 thôn, bản, khu phố đăng ký xét công nhận danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 69,7%.

Trong đó, TP.Đồng Hới đạt tỷ lệ cao nhất với 100% (155/155 thôn, bản, khu phố) và Minh Hóa đạt tỷ lệ thấp nhất với 34% (46/135 thôn, bản, khu phố).

Tuy nhiên, việc công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” còn gặp nhiều khó khăn, bởi các tiêu chí được quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL còn ở mức cao, như: các xã phải có trên 60% gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” 3 năm trở lên, có trên 50% thôn, làng, ấp, bản được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương liên tục từ 5 năm trở lên...

M.N