.

Góp ý vào kế hoạch REDD+ tỉnh Quảng Bình

Thứ Tư, 27/12/2017, 15:22 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 27-12, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức hội thảo nhằm góp ý vào Kế hoạch hành động  “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (REDD+) tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
Lãnh đạo Ban quản lý dự án REDD+ tỉnh đặt vấn đề tại hội thảo.
Lãnh đạo Ban quản lý dự án REDD+ tỉnh đặt vấn đề tại hội thảo.
Mục tiêu của REDD+ là góp phần thực hiện thành công chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các-bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng (Chương trình REDD+) đến năm 2030 theo Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 5-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện mục tiêu của bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2017-2020.
 
Qua đó, góp phần thực hiện phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, đặc biệt là thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020, bảo tồn đa dạng sinh học, nâng cao giá trị lâm sản, cải thiện đời sống người dân, nhất là người dân tộc thiểu số và các hộ nghèo sống gần rừng, nâng cao khả năng phòng hộ của rừng, giảm nhẹ thiên tai, chống xói mòn sạt lở đất, bảo vệ nguồn nước, hạn chế hạn hán, lũ lụt và cân bằng hệ sinh thái.
 
Sau khi đại diện Ban quản lý dự án REDD+ tỉnh trình bày kế hoạch hành động REDD+ tỉnh, các đại biểu là cán bộ nông nghiệp, kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố và các chủ rừng trên địa bàn tham gia thảo luận, góp ý vào các nội dung chủ yếu, các giải pháp phù hợp; đồng thời phân định rõ trách nhiệm của các sở, ngành liên quan để quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch REDD+ tỉnh đạt được hiệu quả cao nhất.
 
Hương Trà