.

Đại hội Công đoàn thị xã Ba Đồn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023

Thứ Ba, 07/11/2017, 16:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 2 ngày 6 và 7-11, Công đoàn thị xã Ba Đồn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự có các đồng chí: Trần Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn; Nguyễn Lương Bình, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Tham dự đại hội có 157 đại biểu chính thức là những đoàn viên tiêu biểu của 94 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.

   Đồng chí Trần Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn tặng bức trướng chúc mừng Đại hội Công đoàn thị xã Ba Đồn khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023
Đồng chí Trần Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Ba Đồn tặng bức trướng chúc mừng Đại hội Công đoàn thị xã Ba Đồn khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn thị xã Ba Đồn đã thường xuyên giám sát, kịp thời phát hiện và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền về thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động nhằm giúp cho CNVCLĐ tin tưởng, yên tâm sản xuất và công tác. Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được các cấp công đoàn tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Thông qua đó đã huy động được nhiều nguồn lực để hỗ trợ nâng cao đời sống, chia sẻ khó khăn, hoạn nạn của đoàn viên, người lao động và nhân dân.

Phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá được các cấp công đoàn đẩy mạnh và đạt được kết quả tích cực. Tính đến cuối năm 2016, toàn thị xã có 66/94 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (chiếm tỷ lệ trên 70%, tăng 31% so với năm 2012). Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được các cấp công đoàn tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

>> Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động

Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước, LĐLĐ thị xã Ba Đồn đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với đặc điểm, tình hình riêng của từng đơn vị, địa phương. Với nhiều nội dung đa dạng và phong phú, các phong trào dần đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng và được CNVCLĐ hưởng ứng tích cực. Thông qua đó có 2.874 sáng kiến kinh nghiệm, trong đó có 1.072 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào công tác và sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế trên 2,5 tỷ đồng.

Bên cạnh duy trì và phát huy có hiệu quả các phong trào thi đua trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực, Công đoàn thị xã tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" nhằm tạo nguồn sinh khí mới để chị em phụ nữ thị xã tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác. Kết quả hàng năm có trên 97% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, trong đó có 651 đoàn viên nữ được biểu dương khen thưởng.

Trên cơ sở mục tiêu, phương hướng hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ giai đoạn 2018-2023 và với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, đại hội đã thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản như: tỷ lệ kết nạp đoàn viên trong cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp đạt 100% và trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt trên 75%; trong nhiệm kỳ phấn đấu thành lập từ 10 đến 12 CĐCS ngoài quốc doanh; phấn đấu trên 85% CĐCS  khu vực Nhà nước, 60% CĐCS khu vực ngoài Nhà nước xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh.

Hàng năm, mỗi CĐCS xây dựng được 1 đến 2 mô hình “Dân vận khéo”; 100% CĐCS thực hiện tốt phong trào “Đoàn viên, người lao động thị xã thi đua làm theo lời Bác”; 100% CĐCS đủ điều kiện thành lập ban nữ công quần chúng; trên 97% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn” cho 2-3 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ thị xã Ba Đồn khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 21 đồng chí và bầu đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Trần Xuân Lợi được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã Ba Đồn khoá IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hiền Chi