.

Thành ủy Đồng Hới: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

Thứ Hai, 04/07/2016, 08:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đồng Hới vừa tổ chức hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá tình hình công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016. Đồng chí Lê Văn Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Đồng Hới chủ trì hội nghị.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, trong đó sự cố ô nhiễm môi trường biển, hải sản chết bất thường ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân nhưng được sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và các thành phần kinh tế, TP. Đồng Hới đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời khắc phục và ổn định đời sống nhân dân, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2016 cơ bản ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.735 tỷ đồng, bằng 50,8% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt 4.559 tỷ đồng; thu ngân sách ước đạt 425 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hoá-xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân ở các tuyến tiếp tục được tăng cường. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm chú trọng, an sinh xã hội bảo đảm; quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Cấp ủy các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tích cực định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, trong đó đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021…

Tại hội nghị các đại biểu tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt là biện pháp giải quyết, hỗ trợ ngư dân trước thảm họa môi trường biển, đồng thời bàn bạc, thống nhất các chỉ tiêu, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2016.

Nhiệm vụ trong tâm thời gian tới là các cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo địa phương tăng cường bám cơ sở, nắm bắt và giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến sự cố môi trường biển và hải sản chết bất thường; công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đai; quản lý trật tự đô thị…

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trước những khó khăn, thách thức; bảo đảm quốc phòng, an ninh; ổn định đời sống, an sinh xã hội. Tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm (2016-2021) mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. lần thứ XX đề ra.

T.Long