.

Nâng cao trách nhiệm, chủ động đề ra các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch

Thứ Bảy, 02/07/2016, 08:52 [GMT+7]

(QBĐT) - Như tin đã đưa, ngày 1-7, hội nghị trực tuyến phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6-2016 đã tiếp tục ngày làm việc thứ 2 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Toàn cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Tham luận của các địa phương tại phiên họp thường kỳ Chính phủ đã thống nhất cao báo cáo về tình tình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2016; đồng thời tập trung đánh giá kết quả đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực và những đề xuất, kiến nghị của các tỉnh, thành phố trong cả nước như: việc quản lý, bảo tồn và trùng tu quần thể di tích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; việc phân bổ nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; chính sách thu hút đầu tư, tinh thần khởi sự doanh nghiệp của Chính phủ đã tác động tích cực, thúc đẩy nền kinh tế của các địa phương phát triển.

Các tỉnh, thành ở miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long tập trung thảo luận về việc chuyển đổi mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu trước tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn. Các tỉnh, thành phố cũng đã đề nghị Chính phủ cần quy hoạch và có chính sách để phát triển kinh tế biển; thống nhất việc tổ chức, thực hiện tinh giảm biên chế từ các bộ, ngành Trung ương đến các địa phương; giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; thực hiện tốt công tác xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục, y tế và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại phiên họp, các bộ, ngành Trung ương đã thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2016; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng ngành và giải trình một số đề xuất, kiến nghị mà các địa phương đã nêu trong phần thảo luận.

Các nội dung tập trung liên quan đến thực trạng và giải pháp phát triển nền nông nghiệp một cách bền vững tại các tỉnh miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long; chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp một cách toàn diện; các giải pháp tháp gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; chính sách điều hành tiền tệ để vừa thúc đẩy nền kinh tế vừa kiểm soát lạm phát; tập trung giải ngân nguồn vốn theo Nghị định 67; cần sửa đổi, bổ sung một số điều trong Luật xây dựng để phù hợp với Luật đầu tư; việc phát triển nhà ở xã hội và các chính sách, nhu cầu sử dụng của thị trường liên quan đến chủ trương phát triển nhà ở xã hội; đầu tư xây dựng cơ ở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị y tế; việc triển khai cơ chế tự chủ tại các bệnh viên; vấn đề bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững an ninh chính trị.

Kết luận tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định phiêp họp thường kỳ Chính phủ 6 tháng năm 2016 đã thẳng thắn thảo luận, chỉ rõ những hạn chế, từ đó đề ra các nhóm giải pháp trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2016. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ sau khi kiện toàn bộ máy là quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, trong đó tâp trung cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác xã hội hóa và phải xem kinh tế tư nhân là động lực để phát triển.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, từ đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần nâng cao trách nhiệm, chủ động đề ra các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

P.V