.

HĐND huyện Bố Trạch và Minh Hóa: Kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND huyện

Thứ Sáu, 01/07/2016, 07:47 [GMT+7]

(QBĐT) -  Ngày 30-6, HĐND huyện Bố Trạch khóa XVIII đã tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND huyện. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và cơ cấu, tổ chức bộ máy HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

HĐND huyện đã tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng các ban HĐND huyện. Theo đó, đồng chí Phan Văn Gòn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch khóa XVII trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII; các đồng chí Trần Minh Diệu, Cao Thị Duế trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Tiếp đó, kỳ họp nghe báo cáo cơ cấu tổ chức UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND huyện và Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện. Đồng chí Trần Quang Vũ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021; các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Hữu Hồng tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau phiên họp kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND, kỳ họp tiếp tục xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế -xã hội và quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chúc mừng các đồng chí được bầu vào các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện. Đồng chí mong muốn các cán bộ chủ chốt của HĐND và UBND huyện luôn tăng cường đoàn kết, thống nhất, tạo ra sức mạnh tập thể, phát huy vai trò trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới huyện cần có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho ngư dân vượt qua thời điểm khó khăn; tăng cường xây dựng các mô hình kinh tế phát huy được lợi thế vùng miền; tập trung đẩy mạnh công cuộc xây dựng nông thôn mới, nghiên cứu tìm các biện pháp để tăng nguồn thu ngân sách...

Thanh Hải

* Ngày 29-6, HĐND huyện Minh Hóa khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp này, Ủy ban bầu cử huyện đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND huyện và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau đó, HĐND huyện đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng ban và các Phó Trưởng ban của HĐND huyện; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND và Hội thẩm nhân dân huyện.

Kết quả, đồng chí Bùi Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021; các đồng chí: Cao Thanh Hải và Nguyễn Bắc Việt được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Về các chức danh chủ chốt của UBND huyện, HĐND huyện đã bầu đồng chí Đinh Hữu Niên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XVIII giữ chức Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Các đồng chí: Đinh Minh Hương và Đinh Văn Lĩnh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện.

Kỳ họp cũng dành thời gian trả lời nhiều kiến nghị của cử tri, thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016, thành lập 7 tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

X.V