.

Khối thi đua các ban Đảng sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm

Thứ Sáu, 01/07/2016, 13:44 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 1-7, Khối thi đua các ban Đảng tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng khối thi đua các ban Đảng chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Khối thi đua các ban Đảng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 và các ngày lễ lớn của dân tộc, của đất nước và của các ngành trong Khối.

Để thực hiện tốt phong trào thi đua, ngay từ đầu năm, các đơn vị trong Khối đã ký cam kết giao ước thi đua và thống nhất ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua năm 2016. Trong đó tập trung đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong nội bộ từng đơn vị của Khối, gắn các phong trào thi đua với việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến” và hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp phát động.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã đẩy mạnh thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở từng đơn vị gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phát huy vai trò lãnh đạo tổ chức Đảng, xây dựng các tổ chức đoàn thể, chính trị trong cơ quan, đơn vị vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế làm việc và các quy định của cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Khối đã tập trung thảo luận về một số tồn tại, hạn chế và thống nhất nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua một cách thiết thực, hiệu quả trong 6 tháng còn lại của năm 2016.

Trọng tâm là chỉ đạo có hiệu quả phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao của từng đơn vị. Nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2016.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đơn vị trong Khối cũng đã thảo luận về kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chào mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 và công tác từ thiện nhân đạo của Khối trong thời gian tới.

Đ.V