.

Sở Tư pháp-Hội Doanh nghiệp tỉnh: Ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Thứ Bảy, 02/07/2016, 13:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 30-6, Sở Tư pháp và Hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 6 tháng cuối năm 2016 và ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

Sở Tư pháp và Hội Doanh nghiệp tỉnh ký kết Chương trình phối hợp về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2017
Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và Hội Doanh nghiệp tỉnh ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và Hội Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến công tác triển khai nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 6 tháng cuối năm 2016, trong đó chú trọng đến việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp trên địa bàn với nội dung là những điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014; Luật Đầu tư năm 2014 và các vấn đề liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...

Cũng tại hội nghị, Sở Tư pháp và Hội Doanh nghiệp tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong thời gian tới.

Theo đó, từ nay đến hết năm 2017, Sở Tư pháp và Hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung như: thẩm định các quy định, chính sách của địa phương, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; cung cấp thông tin dữ liệu văn bản quy phạm phạm pháp luật của Trung ương và của tỉnh, các tài liệu quy hoạch, chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án đã được phê duyệt phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; hỗ trợ tư vấn những vấn đề pháp lý cụ thể, liên quan đến doanh nghiệp khi có yêu cầu; tổ chức tọa đàm, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật để trao đổi thông tin cho doanh nghiệp về những chủ trương, chính sách, quy định mới liên quan đến tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp; phản ánh tình hình thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp đối với quy định hành chính và hành vi hành chính; xây dựng các mô hình, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và phối hợp trong báo cáo đánh giá kết quả, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện chương trình và các hoạt động khác có liên quan...

P.V-Võ Hương