.

Bố Trạch tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2015

Thứ Ba, 17/11/2015, 14:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-11, huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2015, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016 và vụ đông xuân 2015-2016.

Trong năm 2015, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tỷ lệ sử dụng giống mới trên địa bàn huyện Bố Trạch được đẩy mạnh theo định hướng đề án tái cơ cấu nông nghiệp. Diện tích, năng suất, sản lượng nhiều loại cây trồng có sự chuyển biến. Trong đó, tổng diện tích gieo trồng hàng năm trên 18.000ha, đạt 103% kế hoạch và bằng 101% so với cùng kỳ; tổng sản lượng thực cả năm đạt trên 50.000 tấn; tổng giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản đạt trên 1.990 tỷ đồng, tăng gần 7% so với năm 2014.

Trong năm 2016, Bố Trạch quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng nông, lâm, thủy sản. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân.

Riêng vụ đông xuân 2015-2016, UBND huyện Bố Trạch chỉ đạo các địa phương thực hiện đầu tư thâm canh, áp dụng các giống và quy trình sản xuất mới có năng suất và chất lượng cao. Đẩy nhanh cơ giới hóa các khâu sản xuất, thực hiện công tác dồn điền đổi thửa. Tăng cường kiểm tra, dự báo, phát hiện tình hình sâu bệnh để kịp thời phòng trừ hạn chế thiệt hại mùa màng. Trước mắt là triển khai việc phát động chiến dịch diệt chuột trước khi bước vào vụ đông xuân 2015-2016.

Thanh Hải