.

Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thứ Hai, 16/11/2015, 11:02 [GMT+7]
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng Bằng khen cho Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng Bằng khen cho Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Sáng 15-11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2015); tổng kết 20 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,” 15 năm Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo,” phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.”

Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ: Cách đây 85 năm, ngay sau khi Đảng ta ra đời chưa đầy một năm, ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ban hành Chi thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh-hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Suốt 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, song luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc. 85 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang, đầy tự hào của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Năm 2016 có ý rất quan trọng đối với đất nước ta, là năm tổ chức và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020...

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cần tập trung thực hiện tốt việc tham gia vào việc chuẩn bị và tồ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; chuẩn bị các điều kiện để tham gia tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội ngay sau khi Đại hội thành công; chủ động, tích cực tham gia công tác chuấn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Triển khai thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo hướng Mặt trận Trung ương hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm để Mặt trận các cấp ở địa phương triển khai cụ thể, sát với điều kiện thực tiễn. Trong đó, Mặt trận tiếp tục triển khai 8 chương trình phối hợp giám sát đã ký kết; chọn lựa các lĩnh vực, các vấn đề đông đảo nhân dân quan tâm hoặc có bức xúc để phối hợp giám sát; tổ chức triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.”

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,” Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Đây là cuộc vận động trung tâm của toàn bộ hệ thống Mặt trận trong giai đoạn mới, là sự kế thừa và tích hợp những kết quả quan trọng của hai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo,” phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã và đang làm trong thời gian qua.

Cuộc vận động bổ sung những nội dung mới cho phù hợp với chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm thực hiện chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức một cuộc vận động trung tâm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên nhằm thiết thực góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây cũng là cơ sở để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hiệp thương với các tổ chức thành viên, phối hợp với chính quyền các cấp để xây dựng, triển khai cụ thể chương trình thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các cấp và mỗi địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tổ chức Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nội dung thiết thực, toàn diện phù hợp với chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, phát huy mạnh mẽ tính sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ở cơ sở. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính quyền, các tổ chức thành viên các cấp, qua đó, nâng cao tính hiệu quả của cuộc vận động, đánh giá được kết quả cụ thể đóng góp của mỗi tổ chức trong vận động nhân dân tham gia thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Thông qua Cuộc vận động, phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết của nhân dân, tham gia hiệu quả vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phát huy dân chủ nhân dân tham gia giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật của nhà nước tại địa phương, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chúc mừng những thành tựu, sự cống hiến to lớn và những bước phát triển của Mặt trận trong các chặng đường lịch sử, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Sau gần 30 năm đổi mới, nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Thế và lực của đất nước đã lớn mạnh hơn nhiều. Song trong bối cảnh mới, chúng ta đang đứng trước cả thời cơ thuận lợi và thách thức đan xen. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu hướng đến mục tiêu: Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; giữ vững ổn định chính trị xã hội; tăng cường các hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, tạo nền tảng sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiêp theo hướng hiện đại.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, đòi hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua những phong trào thi đua yêu nước cụ thể, thiết thực.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" có ý nghĩa quan trọng. Thực hiện tốt Cuộc vận động sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho mọi tầng lớp nhân dân. Chính phủ đồng hành và ủng hộ mạnh mẽ những nội dung và giải pháp tổ chức thực hiện của Cuộc vận động và sẽ phối hợp, ban hành Nghị quyết liên tịch với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả, vì mục tiêu không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Phó Thủ tướng tin tin tưởng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của nhân dân, sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa để Nhà nước ta thực sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì dân.

Tại buổi lễ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã biểu dương, khen thưởng 37 tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong 2 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo”.

Theo Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)