.

Năm 2016 toàn tỉnh có 14 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Sáu, 30/10/2015, 16:51 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 30-10, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQGXDNTM). Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo thứ nhất CTMTQGXDNTM chủ trì buổi làm việc.

Ảnh: Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM
Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Văn phòng điều phối CTMTQGXDNTM.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối CTMTQGXDNTM, đến này toàn tỉnh có 25 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 18,4%, tăng 25 xã so với trước khi triển khai và tăng 5 xã so với năm 2014; 19 xã đạt 15-18 tiêu chí, chiếm 14%; 43 xã đạt 10-14 tiêu chí, chiếm 31,6%; 43 xã đạt 5-9 tiêu chí, chiếm 31,6%; 6 xã đạt dưới 5 tiêu chí, chiếm 4,4%...

Dự kiến đến cuối năm 2015, toàn tỉnh sẽ có 29 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 21,3%, vượt mục tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra. Trong đó, thành phố Đồng Hới có 6/6 xã hoàn thành xã NTM, đủ điều kiện xét đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.

Năm 2016 toàn tỉnh có 14 xã đăng ký đạt chuẩn NTM, gồm: huyện Lệ Thủy 3 xã, huyện Quảng Ninh 3 xã, huyện Bố Trạch 2 xã, thị xã Ba Đồn 2 xã, huyện Quảng Trạch 2 xã,  huyện Tuyên Hoá 1 xã và  huyện Minh Hoá 1 xã.

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban chỉ đạo đã thảo luận, góp ý về một số nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm nhằm hoàn thành mục tiêu đăng ký đạt NTM trong năm 2015; các phương án, giải pháp thực hiện CTMTQGXDNTM đối với các xã phấn đấu hoàn thành NTM trong năm 2016.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tuân đã đánh giá cao hoạt động tham mưu của Văn phòng điều phối cho Ban chỉ đạo CTMTQGXDNTM trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung sau: cần bám sát và tranh thủ ý kiến chỉ đạo của Văn phòng điều phối Trung ương; các ngành liên quan và các địa phương phải có sự kết nối chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện CTMTQGXDNTM.

Đối với công tác chuẩn bị cho hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện CTMTQGXDNTM giai đoạn 2011-2015, đồng chí Trần Văn Tuân yêu cầu, Văn phòng điều phối thực hiện nội dung báo cáo ngắn gọn, cụ thể kết quả của từng địa phương trong tỉnh; rút ra những bài học kinh nghiệm cho quá trình triển khai tiếp theo; công tác thi đua-khen thưởng cần rà soát chặt chẽ và chú trọng khen thưởng cấp cơ sở thôn, bản…

N.L