.

Triển khai ngày Pháp luật và kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Thứ Hai, 17/08/2015, 17:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 17-8, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai ngày Pháp luật năm 2015 và kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan.

Theo hướng dẫn triển khai tổ chức ngày Pháp luật (ngày 9-11) năm 2015 của Bộ Tư pháp thì chủ đề của ngày Pháp luật năm 2015 là “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”. Các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật năm 2015 tập trung trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1-10 đến hết ngày 30-11, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 2 đến 9-11.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Kế hoạch lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh sẽ bắt đầu từ ngày 7-8 và kết thúc vào ngày 14-9; hình thức lấy ý kiến là góp ý trực tiếp bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; góp ý qua cổng thông tin điện tử; nội dung lấy ý kiến bao gồm toàn bộ dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội; việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội; quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp; quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân giảm xuống tù chung thân; về chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt có thời hạn; về hình phạt trục xuất…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21-11-2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền và Thông tư số 43/2015/TT-BQP ngày 28-5-2015 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29-4-2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền.

Ngọc Hải