.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trên tinh thần thiết thực, hiệu quả

Thứ Bảy, 22/08/2015, 15:28 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 21-8, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành Thanh tra, giai đoạn 2010-2015. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua thi đua, giai đoạn 2010-2015.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua thi đua, giai đoạn 2010-2015.

5 năm qua, Thanh tra tỉnh đã xây dựng và duy trì các phong trào thi đua có hiệu quả. Các phong trào thi đua đều gắn với các lĩnh vực chuyên môn như: thi đua đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra; thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng…

Công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua được đổi mới, chất lượng các phong trào thi đua ngày càng được nâng lên. Việc đánh giá, theo dõi, nhận xét năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức được duy trì thường xuyên, qua đó phát hiện, biểu dương và nhân rộng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích tốt.

Trong 5 năm, Thanh tra tỉnh đã tổ chức phát động và hưởng ứng 38 đợt thi đua ngắn hạn, thu hút hơn 300 lượt cán bộ thanh tra tham gia và 50 lượt tập thể ký kết giao ước thi đua, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Qua các phong trào thi đua, có 100% công chức, viên chức, người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhiều tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Tuy nhiên, công tác thi đua ở một số đơn vị vẫn còn mang tính hình thức, một số đơn vị triển khai các phong trào thi đua còn chậm so với quy định; nội dung các tiêu chí thi đua ở một số đơn vị chưa được chi tiết và cụ thể; việc khen thưởng cho các cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở các đơn vị chưa được quan tâm đúng mức.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong giai đoạn tới, ngành Thanh tra tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác thi đua, khen thưởng; triển khai các phong trào thi đua, khen thưởng một cách toàn diện, thiết thực; chú trọng kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua; đổi mới phương pháp tổ chức trong xây dựng các phong trào thi đua; chú trọng phát hiện, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Thanh tra đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời, lưu ý trong giai đoạn tới, ngành cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 30 của Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013; bám sát các chỉ đạo của ngành Thanh tra, của tỉnh trong việc phát động các phong trào thi đua một cách toàn diện, cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; gắn tổ chức các phong trào thi đua với việc thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trên tinh thần thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức, đánh giá đúng thành tích, dân chủ, công khai…

Tại hội nghị 6 cá nhân và 5 tập thể đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đức Thành-Công Hợp