.

Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Sáu, 07/08/2015, 07:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 6-8, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban, ngành và Văn phòng Tỉnh ủy cùng 180 đại biểu là đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 3.700 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, từng bước khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng; vai trò, vị trí, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ngày càng nâng cao.

Để thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối và cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhất là các chương trình trọng điểm của tỉnh trên các lĩnh vực để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị; tập trung lãnh đạo, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tham mưu, lãnh đạo tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, huấn luyện tự vệ; lãnh đạo công tác tham mưu, xử lý các vấn đề nổi lên liên quan bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư khiếu nại; chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên theo hướng chủ động và đa dạng về hình thức. Công tác tuyên truyền đã bám sát định hướng, kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Công tác bồi dưỡng lý luận chính trị thực hiện đúng nội dung, hướng dẫn, đảm bảo chất lượng. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối đã tổ chức 15 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.721 quần chúng ưu tú là đối tượng kết nạp Đảng, 12 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 1.109 đảng viên mới; tổ chức 30 hội nghị Báo cáo viên và 1 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 135 đồng chí.

Các đại biểu tham dự Đại hội.
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Việc nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo, trở thành việc làm thường xuyên, sâu rộng trong Đảng bộ Khối. Đảng bộ Khối đã tuyên dương, khen thưởng 144 tập thể, 426 cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong nhiệm kỳ qua, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối được nâng lên rõ rệt. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh được tăng cường. 5 năm qua, Đảng bộ Khối có 67 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 275 chi bộ và 1 đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở. Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở trực thuộc đã tiến hành kiểm tra 206 tổ chức Đảng và 59 đảng viên, giám sát 101 tổ chức Đảng và 56 đảng viên; Ban Thường vụ Đảng ủy đã tiến hành giám sát thường xuyên trên 120 lượt đối với tổ chức cơ sở Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhấn mạnh những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới như: tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trong các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng tham mưu, cụ thể các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng các cơ chế, chính sách có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện có hiệu quả; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để có biện pháp xử lý kịp thời, nhất là những vấn đề mới nảy sinh; Đảng bộ cần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn nhiệm vụ quốc phòng-an ninh với phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội XII của Đảng, Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh và dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã thống nhất bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ mới. Đồng chí Nguyễn Công Huấn tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội cũng đã bầu 22 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết vào đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Diệu Hương