.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 -2020

Thứ Tư, 26/08/2015, 19:21 [GMT+7]
(QBĐT) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, ngày 26-8, Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bế mạc, thành công tốt đẹp.
 
 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 -2020
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Trạch khoá XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020.
Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia góp ý vào các văn kiện quan trọng như: Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXIII; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng cấp trên.
 
Nhìn chung các ý kiến tham gia thảo luận đã nêu bật vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; đi sâu vào phân tích những thành quả đã đạt được, đồng thời nghiêm túc nhìn nhận những mặt hạn chế, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Trạch lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2010-2015.
 
Từ đó, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh; chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng và tốc độ tăng trưởng kinh tế; tích cực huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng trung tâm huyện lỵ mới và nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế trọng điểm; tạo chuyển biến mới trong lĩnh vực văn hoá-xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị để xây dựng huyện Quảng Trạch phát triển nhanh và bền vững.
Các Đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội
Các đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 42 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Trạch đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ mới. Đồng chí Đậu Minh Ngọc được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Phan Ngọc Duy và Phan Thanh Dũng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Trạch khoá XXIV cũng đã bầu 7 đồng chí vào Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy và bầu đồng chí Hoàng Trọng Kim giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI gồm 23 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.
 
X.Phú