.

Tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện với chủ đề "Giọt máu hồng tri ân Đại tướng"

Thứ Năm, 16/07/2015, 08:36 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-7, Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh (BCĐ VĐHMTN) đã tiến hành hội nghị bàn kế hoạch đón đoàn Hành trình đỏ xuyên Việt lần thứ III; thông qua báo cáo tổng kết 10 năm phong trào HMTN và tổ chức lễ tuyên dương những điển hình tiên tiến trong phong trào HMTN. Tham dự có các thành viên BCĐ tỉnh. Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ VĐHMTN tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBMD tỉnh, Trưởng BCĐVĐ HMTN tỉnh kết luận hội nghị
Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBMD tỉnh, Trưởng BCĐ VĐHMTN tỉnh kết luận hội nghị.

Theo báo cáo của Hội CTĐ tỉnh, cơ quan thường trực BCĐ VĐHMTN tỉnh đến nay các huyện, thành phố, thị xã đều thành lập BCĐ VĐHMTN; 153/159 xã, phường, thị trấn có BCĐ cấp xã. Công tác tuyên truyền, vận động HMTN phát triển rộng khắp, huy động nhiều thành phần tham gia, trong đó giữ vai trò nòng cốt là đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang.

10 năm hình thành phong trào HMTN, toàn tỉnh tiếp nhận 51.377 đơn vị máu. Trong đó vận động, tổ chức 155 đợt hiến máu lưu động, tiếp nhận 35.103 đơn vị máu. Tỷ lệ người hiến máu nhắc lại đạt 38,2%; thành phần tham gia hiến máu là học sinh, sinh viên chiếm 65,7%; cán bộ, công chức, giáo viên 29,2%. Tỷ lệ người dân tham gia hiến máu tăng liên tục qua hàng năm, năm 2005 chiếm 0,022% thì đến năm 2014 chiếm 1% dân số.

Theo kế hoạch chương trình đón đoàn Hành trình Đỏ xuyên Việt lần thứ III sẽ diễn ra trong hai ngày 20, 21-7 với hai nội dung chính: tổ chức đêm gala “Giọt máu hồng tri ân Đại tướng” và tuyên dương 87 tập thể, cá nhân, gia đình điển hình trong phong trào HMTN tại công viên Nhật Lệ. Đêm gala cố gắng huy động 1.200 người tham gia.

Lễ hội HMTN với chủ đề “Giọt máu hồng tri ân Đại tướng” triển khai tại Trường Đại học Quảng Bình phấn đấu huy động 650 đơn vị máu, đóng góp vào tổng số 17.000 đơn vị máu mà Ban tổ chức Hành trình Đỏ đề ra trong quá trình đoàn đi qua 22 tỉnh, thành phố cả nước.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định lại bước phát triển mạnh mẽ và những kết quả đạt được phong trào HMTN tại tỉnh ta qua 10 năm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: tổng kết 10 năm phong trào HMTN không chỉ đánh giá lại kết quả đạt được mà cần tôn vinh xứng đáng những người có thành tích cao về HMTN, trong đó có những người tham gia hiến máu nhiều lần; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào HMTN để phong trào có sức lan tỏa lớn, các tầng lớp nhân dân tham gia ngày càng đông đảo hơn; có chế độ bồi dưỡng hợp lý cho các đối tượng hiến máu nhất là đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên…

Về công tác đón đoàn Hành trình Đỏ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Hội CTĐ tỉnh, cơ quan thường trực rà soát lại khâu tổ chức, hậu cần, nhất là KTX Trường Đại học Quảng Bình, nơi đoàn Hành trình Đỏ nghỉ lại.

Bảo đảm số lượng người tham gia vào hai sự kiện chính là đêm gala và lễ hội HMTN. Bổ sung kinh phí cho CLB Thanh niên vận động HTMN Quảng Bình để CLB thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, hỗ trợ đón đoàn Hành trình Đỏ xuyên Việt năm 2015.

T.Long