.

HĐND thành phố Đồng Hới khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 13

Thứ Bảy, 25/07/2015, 13:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong hai ngày 23 và 24- 7, HĐND thành phố Đồng Hới khóa XX đã tổ chức kỳ họp thứ 13 nhằm xem xét đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của thành phố 6 tháng đầu năm 2015, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố đã nghe các báo cáo: tình hình hoạt động của HĐND thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015; tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015; công tác của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân 6 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015; công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2015. HĐND thành phố thông qua tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014, tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2015, những giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2015; nghe tổng hợp ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 13, tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri từ kỳ họp thứ 11 đến nay và các ý kiến đang còn tồn đọng.

Bám sát chủ đề của năm “Tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động thương mại, du lịch, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II”, tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm của thành phố phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng khá; văn hóa-xã hội nhiều đổi mới; đời sống nhân dân từng bước nâng lên; quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội giữ vững. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 1.524 tỷ đồng, đạt 50,8% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tiêu dùng ước 3.927 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản ước 279 tỷ đồng; thu ngân sách trên 324 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 3.500 lao động…

Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian cho nội dung trả lời ý kiến cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND và trả lời chất vấn từ các ban, ngành liên quan.

Tại phiên chất vấn, Thường trực HĐND thành phố và các cơ quan, ban, ngành trả lời chất vấn của đại biểu HĐND, giải trình ý kiến cử tri liên quan đến các vấn đề: việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; giải pháp để xây dựng hệ thống thoát nước thải ở chợ Công đoàn; hỗ trợ đền bù trong giải phóng mặt bằng xây dựng Nghĩa trang nhân dân thành phố; di dời vị trí tập kết xe chở rác ra khỏi  khu dân cư; tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ gia súc trên địa bàn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường…

Kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố Đồng Hới thông qua nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội những tháng còn lại năm 2015; phê duyệt đề án xã hội hóa công tác quét đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố; quyết toán ngân sách Nhà nước thành phố năm 2014.

T.Long