.

HĐND thị xã Ba Đồn khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ 5

Thứ Tư, 22/07/2015, 20:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 2 ngày 21 và 22-7, HĐND thị xã Ba Đồn khóa XVIII đã tổ chức kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe 8 báo cáo về kết quả hoạt động của HĐND, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác thu-chi ngân sách, kết quả thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật và công tác tư pháp trên địa bàn, hoạt động của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, báo cáo của Ủy ban MTTQVN về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và những kiến nghị của nhân dân trước kỳ họp.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, cơ cấu kinh tế của thị xã được chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 470,7 tỷ đồng, tăng trên 6% so với cùng kỳ; tổng mức bán  lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ hàng hoá trên địa bàn đạt 1.009 tỷ đồng, tăng 9,6%; tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt 16.831 tấn, thu ngân sách đạt 78 tỷ đồng, tăng 69%; giải quyết việc làm cho 2.150 lao động...

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các báo cáo và nghe đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND thị xã về các vấn đề đang được quan tâm trên địa bàn; đồng thời miễn nhiệm thành viên UBND và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thị xã khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phạm Hữu Tân và bầu bổ sung thành viên UBND thị xã khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 gồm 3 đồng chí.

Kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết về: tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước thị xã Ba Đồn năm 2014, thông qua quy chế quản lý đô thị thị xã Ba Đồn, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, điều chỉnh quy hoạch đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 5 năm của thị xã Ba Đồn.

Hiền Chi