.

Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015

Thứ Tư, 01/07/2015, 09:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 30-6, dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP) tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, ngành hữu quan cùng 40 xã vùng mục tiêu dự án.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, dự án đã tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp thực thi dự án, đặc biệt cán bộ cấp xã. Các khoá đào tạo được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Ban quản lý dự án đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết năm 2015.

Bên cạnh đó, Ban quản lý dự án đã và đang hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp xây dựng các tiểu dự án đầu tư nông nghiệp thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu và đầu tư hợp tác công-tư. Hỗ trợ các xã rà soát các hồ sơ báo cáo kinh tế-kỹ thuật các công trình hạ tầng công do xã làm chủ đầu tư. Hoàn thành báo cáo kiểm toán tài chính năm 2014.

Kết quả cụ thể về hợp phần 1: lập kế hoạch phát triển định hướng thị trường đã hoàn thành các công việc chính, giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 58,5% kế hoạch năm; hợp phần 2 về dịch vụ tài chính nông thôn đã hoàn thành hầu hết các công việc theo kế hoạch 6 tháng đầu năm đề ra; hợp phần 3 về đầu tư phát triển chuỗi giá trị và thị trường: đối với hoạt động khảo sát và phân định ranh giới đất đai, đã hoàn thành giải ngân giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2014 với tổng diện tích 1.870ha.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để nghe các đại biểu thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án 6 tháng đầu năm, đồng thời nêu phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2015.

P.H