.

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho các cơ quan báo chí, truyền thông

Thứ Tư, 01/07/2015, 09:33 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 30-6, Sở Thông tin-Truyền thông tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2015 cho các phóng viên, biên tập viên, cán bộ các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn.
 Toàn cảnh buổi tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.
Tại buổi tập huấn, các học viên đã được lắng nghe chuyên đề về phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Chuyên đề đã trình bày sự cần thiết của việc xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua báo chí và qua mạng lưới truyền thanh cơ sở, nhằm tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao hiểu biết và chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân.
 
Cũng tại buổi tập huấn các học viên cũng đã được giới thiệu một số văn bản mới của UBND tỉnh trong lĩnh vực thông tin-truyền thông và kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở cơ sở về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
 
Đây là dịp để các phóng viên, biên tập viên, cán bộ các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức và kinh nghiệm trong việc tuyên truyền những nội dung liên quan tới pháp luật đến với người dân.
 
Đ.Nguyệt