.

Bố Trạch: Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và biểu dương điển hình "Dân vận khéo"

Thứ Tư, 01/07/2015, 09:14 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 30-6, huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào "Dân vận khéo" giai đoạn 2011-2015. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ban, ngành liên quan.
 
 
Thừa uỷ quyền cảu Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính  phủ cho các tập thể đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trrafo thi đua yêu nước huyện Bố Trạch giai đoạn 2011-2015
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước huyện Bố Trạch giai đoạn 2011-2015.
Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước huyện Bố Trạch được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương người tốt việc tốt; nhiều tập thể, cá nhân điển hình trên tất cả các lĩnh vực. Các phong trào thi đua đã lan tỏa sâu rộng trong nhân dân như: “Dân vận khéo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...
 
Nhiều cấp hội, đoàn thể cũng đã phát động các phong trào thi đua, qua đó tạo nên hiệu quả rõ rệt, tiếp tục đưa kinh tế-xã hội huyện nhà phát triển toàn diện và từng bước vững chắc: tổng thu ngân sách giai đoạn 2010-2015 đạt 142,6 tỷ đồng/KH 94 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh (từ 13,5 triệu đồng/người/năm 2010 lên 29 triệu đồng/người/năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 3,2%, đến cuối năm 2015 giảm còn 5,01%.
 
Trên lĩnh vực văn hóa-xã hội, phong trào thi đua yêu nước đã có sức cuốn hút mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển sâu rộng. Đến nay, toàn huyện có 77% hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 60% làng, đơn vị đạt danh hiệu văn hoá.
 
Đặc biệt, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới đã tác động tích cực đến việc cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Trong 5 năm qua, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp đã tích cực vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công, hiến đất và các loại và tài sản trên đất như cây cối, hàng rào, cổng, tường nhà... trị giá hàng chục tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 2 xã là Hoàn Trạch và Hải Trạch đã đạt chuẩn nông thôn mới; số xã đạt dưới 5 tiêu chí hiện chỉ còn lại 2 xã là Tân Trạch và Thượng Trạch (giảm 16 xã) so với năm 2010.
 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” cũng đã được các cấp ngành, địa phương và người dân Bố Trạch tích cực hưởng ứng với nhiều mô hình hay được triển khai liên quan đến các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần cùng với địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Với những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và "Dân vận khéo" thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bố Trạch đã vinh dự được Nhà nước, Chính phủ tặng nhiều phần thưởng cao quý.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện Bố Trạch đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước và "Dân vận khéo" giai đoạn 2010-2015. Trong thời gian tới, huyện Bố Trạch cần có những đổi mới về hình thức và nội dung, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị; gắn phong trào thi đua yêu nước với "Dân vận khéo", chủ động phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến để phong trào thực sự đi sâu vào đời sống của các tầng lớp nhân dân.
 
Tại hội nghị, nhiều các tập thể, cá nhân đã được tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và "Dân vận khéo" giai đoạn 2011-2015.
 
Thanh Hải