.

70 năm Công an Nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành

Thứ Bảy, 25/07/2015, 20:10 [GMT+7]

Ngày 24-7, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “70 năm Công an Nhân dân Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.”

Hội thảo được chuẩn bị công phu với 110 báo cáo tham luận có giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các nhà khoa học, cán bộ Công an, Quân đội các cấp, các ngành.

Phát biểu đề dẫn, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh trong quá trình lãnh đạo cách mạng, suốt 70 năm qua, Đảng luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng công an nhân dân về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của mình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công an nhân dân luôn dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự; thể hiện rõ bản chất cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, xây đắp nên truyền thống anh hùng vẻ vang, xứng đáng là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Các tham luận tại Hội thảo khẳng định và làm rõ hơn truyền thống lịch sử, những đóng góp to lớn của lực lượng Công an Nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc; vị trí, vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; rút ra bài học kinh nghiệm quý báu phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới, qua đó góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống anh hùng vẻ vang cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an nhân dân.

Hội thảo cũng là dịp để lực lượng công an nhân dân ôn lại truyền thống cách mạng, bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ, các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; trân trọng biết ơn các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang nhân dân, các cấp, các ngành, đoàn thể quần chúng đã đùm bọc, phối hợp, giúp đỡ lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm sâu sắc hơn về sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lực lượng công an nhân dân; những đóng góp to lớn của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân; làm rõ hơn yêu cầu, nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa lực lượng công an nhân dân với quân đội nhân dân, các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các tham luận cũng nêu bật vị trí, vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; rút ra những bài học kinh nghiệm, những vấn đề có tính lý luận trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân và vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần hoàn thiện lý luận công an nhân dân trong tình hình mới...

Phát biểu kết luận hội thảo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí thương binh, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân đã anh dũng chiến đấu, cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu sau Hội thảo, Viện Lịch sử công an nhân dân, Tạp chí công an nhân dân và các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ, tiếp thu những ý kiến đóng góp để bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện lịch sử công an nhân dân; sớm biên tập xuất bản cuốn sách “70 năm lịch sử vẻ vang, anh hùng của lực lượng công an nhân dân.”

Tổng cục Chính trị công an nhân dân tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chỉ đạo tăng cường công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa trong công an nhân dân; quan tâm nghiên cứu, hoàn thiện chính sách hậu phương công an nhân dân để động viên cán bộ, chiến sỹ công an yên tâm công tác, chiến đấu, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Theo Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)