.

Triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế

Thứ Tư, 17/06/2015, 16:35 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 17-6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo và văn phòng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14-4-2015 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 609/KH-UBND ngày 9-6-2015 của UBND tỉnh, triển khai thực hiện chính sách tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9-3-2015 của Chính phủ, quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội; Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 24-4-2015 của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn thực hiện một số nội dung Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Hội nghị đã dành thời gian cho các đại biểu thảo luận và giải đáp một số câu hỏi liên quan đến việc triển khai chính sách tinh giảm biên chế của Chính phủ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhấn mạnh tầm quan trọng về chính sách tinh giảm biên chế của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương sau hội nghị này phải nhanh chóng triển khai rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị mình. Theo đó, khi thực hiện công tác tinh giảm biên chế không chạy theo số lượng mà cần chú trọng đến chất lượng và được tiến hành đồng bộ với các hoạt động cải cách hành chính nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động công tác trong tình hình mới.

Hiền Chi