.

Đối thoại doanh nghiệp và phổ biến chính sách thuế mới

Thứ Năm, 18/06/2015, 14:52 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 18-6, thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính-Tổng cục Thuế về công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế và kế hoạch tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015, Cục Thuế Quảng Bình tổ chức hội nghị đối thoại lần 1 năm 2015 và phổ biến chính sách thuế mới. Tham dự có đại diện lãnh đạo, trưởng các phòng, ban Cục Thuế Quảng Bình và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên toàn tỉnh.
Thừa ủy quyền của Bộ Tài chính, đồng chí NGÔ HỮU CẦN, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh đã trao Bằng khen cho các đơn vị chấp hành tốt các chính sách, pháp luật thuế năm 2014.
Thừa ủy quyền của Bộ Tài chính, đại diện lãnh đạo Cục Thuế tỉnh trao bằng khen cho các đơn vị chấp hành tốt các chính sách, pháp luật thuế năm 2014.
Tại hội nghị, đại diện Phòng Tuyên truyền-Hỗ trợ, Cục Thuế tỉnh đã giới thiệu một số chính sách mới về thuế như: Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27-2-2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12-2-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31-3-2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, đồng thời thông báo một số chính sách mới về kế toán và thuế.
 
Bên cạnh đó, đại diện Phòng Tin học cũng đã phổ biến cho các doanh nghiệp biết về cách thức nộp thuế điện tử.
 
Đặc biệt tại hội nghị, Cục Thuế đã lắng nghe và giải đáp các ý kiến thắc mắc của các doanh nghiệp trong toàn tỉnh về các chính sách thuế mới, thủ tục hành chính về thuế, chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ; góp ý của các doanh nghiệp về tinh thần, thái độ phục vụ của cơ quan thuế, cán bộ thuế…
 
Với những nỗ lực trong việc chấp hành tốt các chính sách, pháp luật thuế của các đơn vị, tổ chức thuộc Văn phòng Cục Thuế tỉnh, trong năm 2014 đã có 10 đơn vị được tặng bằng khen của Bộ Tài chính; 7 đơn vị được tặng giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; 15 đơn vị được tặng giấy khen của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.
 
Lê Mai