.

Hội nghị trực tuyến thảo luận, góp ý vào Dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương

Thứ Năm, 16/04/2015, 15:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các ban, ngành liên quan.

>> Chưa thống nhất quy định số lượng cấp phó ở bộ, cơ quan ngang bộ

Toàn cảnh buổi làm việc tại đầu cầu Quảng Bình.
Toàn cảnh buổi làm việc tại đầu cầu tỉnh Quảng Bình.

Dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương gồm có 13 chương, 155 điều. Luật quy định về nguyên tắc tổ chức, cách thức phân định đơn vị hành chính; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo một số vấn đề lớn, những ý kiến khác nhau trong việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương tại kỳ họp thứ 8 với các nội dung như: phạm vi điều chỉnh và bố cục của dự thảo Luật; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; phân định thẩm quyền giữa Trung ương với địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương; cách thức và nội dung quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương và HĐND, UBND; nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND trong một số lĩnh vực cụ thể; tổ chức và hoạt động của HĐND; tổ chức và hoạt động của UBND. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng để tiếp thu các ý kiến cả các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan để chỉnh lý về nội dung và kĩ thuật lập pháp, rà soát về ngôn ngữ đối với các quy định trong dự thảo Luật.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương như: về cơ cấu tổ chức của chính quyền các cấp; chức năng của chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn; nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực HĐND nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Theo đó, ông Trần Minh Diệu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã có ý kiến đề xuất về việc Quốc hội nên tập trung đầu tư để nghiên cứu, bổ sung nhiều hơn nữa những quy định khác biệt về cơ cấu tố chức, chức năng, nhiệm vụ giữa chính quyền đô thị với chính quyền nông thôn; trong cơ cấu tổ chức của HĐND cấp tỉnh, huyện nên bổ sung chức danh chánh văn phòng, trưởng đoàn thư ký kỳ họp của HĐND; tại điều 117 quy định về trách nhiệm của HĐND, cần sửa lại nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND và phải có những quy định trong việc giải quyết xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND. Đại biểu Trần Minh Diệu cũng đề nghị, Quốc hội cần có những chế định cụ thể nhằm đảm bảo tính độc lập, tăng hiệu quả, hiệu lực hoạt động của HĐND các cấp…

Những ý kiến đóng góp lần này là cơ sở để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, hoàn chỉnh dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương, trình tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 vào tháng 5-2015.

Diệu Hương