.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án tạo quỹ đất

Thứ Năm, 05/03/2015, 21:14 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 5-3, Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất tỉnh tổ chức hội nghị phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tạo, phát triển quỹ đất đấu giá năm 2015. Tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên-Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thị xã, thành phố…
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Năm 2014, thị trường bất động sản nói chung, thị trường đất nền tại các dự án tạo quỹ đất do tỉnh đầu tư nói riêng có dấu hiệu phục hồi rõ. Với tình hình đó, kết quả thu tiền sử dụng đất năm 2014 đạt 599 tỷ đồng/dự toán 400 tỷ đồng, vượt 49,75% chỉ tiêu dự toán tỉnh giao và tăng 43,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều địa phương đã hoàn thành vượt mức kế hoạch thu tiền sử dụng đất tỉnh giao như huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn…
 
Đối với tình hình quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất, quy mô nguồn vốn Quỹ phát triển đất tỉnh tính đến ngày 31-12-2014 là 509.763 triệu đồng. Quỹ phát triển đất thường xuyên cân đối nguồn vốn và nắm chắc nhu cầu bố trí vốn của các công trình, dự án theo chủ trương, quyết định của UBND tỉnh. Từ đó có cơ sở lựa chọn xác định công trình, dự án theo thứ tự ưu tiên bảo đảm có hiệu quả để tham mưu giúp UBND tỉnh bố trí vốn kịp thời cho các công trình, dự án triển khai theo kế hoạch tiến độ.
 
Trong năm 2014, Quỹ phát triển đất thực hiện giải ngân kịp thời cho các công trình, dự án với tổng số tiền là 288.347 triệu đồng, đạt 80% kế hoạch. Các chủ đầu tư đã thực hiện kế hoạch giải ngân đối với các dự án tạo, phát triển quỹ đất đạt khá, nhiều dự án đã giải ngân 100% vốn bố trí. Kết quả thu hồi vốn ứng và hạch toán theo dõi phí ứng vốn phải thu cũng được Quỹ phát triển đất thực hiện với số thu hồi vốn ứng đạt 145.564 triệu đồng. Tuy nhiên trong công tác thu hồi vẫn còn tồn tại khó khăn, vướng mắc do nhận thức chưa đầy đủ trách nhiệm hoàn trả nợ vốn ứng cho Quỹ phát triển đất của một số địa phương, đơn vị, thủ tục và quy trình hoàn trả vốn đã ứng chưa được thống nhất thực hiện…
 
Để làm tốt nhiệm vụ phối hợp tham mưu chủ trương đầu tư, Quỹ phát triển đất đã tích cực phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan làm tốt vai trò tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng quản lý Quỹ phát triển đất và các sở, ngành, địa phương về xem xét cho chủ trương đầu tư các dự án. Nhờ đó, đến nay hầu hết các địa phương đều bảo đảm đủ cơ số dự án cần thiết để triển khai đầu tư trong năm 2014 và gối đầu thực hiện năm 2015 trong phạm vi có thể kiểm soát và cân đối được nguồn vốn của Quỹ cho đầu tư các dự án mà không gây tồn đọng, lãng phí.
 
Theo nhận định, năm 2015 này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm cuối trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2010-2015, tạo tiền đề để triển khai thực hiện kế hoạc 5 năm tiếp theo giai đoạn 2016-2020. Là năm các cấp, ngành, địa phương phấn đấu thực hiện nhiệm vụ quỹ đất đấu giá, giao đất thu tiền sử dụng đất đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao là 485 tỷ đồng.
 
Do đó, Quỹ phát triển đất quyết tâm bám sát mục tiêu, chương trình kế hoạch hành động của UBND tỉnh và Nghị quyết Hội đồng quản lý Quỹ phiên thứ 6 để triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp như: các cấp, các ngành và địa phương, đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ để tiếp tục làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ lưỡng nhu cầu thị trường; tham mưu hiệu quả cho UBND tỉnh, Hội đồng quản lý quỹ trong xem xét chủ trương, bố trí vốn đầu tư các dự án tạo quỹ đất có giá thành hợp lý.
 
Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, nhất là các chủ đầu tư cần tiếp tục phối hợp tăng cường đôn đốc đẩy mạnh tiêu thụ quỹ đất đang tồn năm 2014 chuyển qua, gắn với đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án tạo quỹ đất đang thi công, các dự án đã và đang chuẩn bị triển khai trong năm 2015 để kịp thời đấu giá, giao đất, thu tiền sử dụng đất. Quỹ phát triển đất thường xuyên cân đối, bảo đảm nguồn vốn kịp thời tham mưu UBND tỉnh bố trí cho các dự án triển khai và tiếp tục thực hiện tốt công tác giải ngân ứng vốn cho các dự án đã được UBND tỉnh quyết định bố trí theo đúng quy định hiện hành của Điều lệ Quỹ và của Nhà nước…
 
Lê Mai