.

Cán bộ Văn phòng phải gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm

Thứ Bảy, 14/03/2015, 08:43 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 13-3, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2015. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2014 cho các phòng, ban.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2014 cho các phòng, ban.

Năm 2014, tập thể cán bộ công chức, viên chức và lao động Văn phòng UBND tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc cho lãnh đạo UBND tỉnh hoạt động hiệu quả.

Cùng với việc chăm lo đến quyền lợi của người lao động, Văn phòng UBND tỉnh đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời những yêu cầu mà đời sống xã hội đặt ra, góp phần hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2014 của UBND tỉnh.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 26-12-2013 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2014, Văn phòng UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Quyết định số 70a/QĐ-VPUBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Văn phòng UBND tỉnh và đã đề ra 7 nhiệm vụ, nội dung cơ bản, trọng tâm để triển khai cải cách hành chính tại cơ quan văn phòng gồm: thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công chức, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính và công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ năm 2015, tại hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Theo đó, cùng với việc tập trung nâng cao chất lượng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, ban, trung tâm nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, Văn phòng UBND tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, văn phòng các sở, ban, ngành, đoàn thể để xây dựng chương trình công tác, tránh chồng chéo và gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận về chất lượng, hiệu quả công tác của tập thể Văn phòng UBND tỉnh trong thời gian qua cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ của một số chuyên viên công tác tại đơn vị.

Nhằm tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015, tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phải nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành để phát huy hơn nữa chất lượng và hiệu quả công việc. Là cơ quan hành chính cao nhất tỉnh, cán bộ Văn phòng phải gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm để giải quyết nhanh công việc, đồng thời chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của UBND tỉnh.  

Hiền Chi