.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Giàng Seo Phử làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình

Thứ Bảy, 28/03/2015, 17:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 28-3, Đoàn công tác do đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới chính sách dân tộc. Tiếp và làm việc với Bộ trưởng về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh cùng một số sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc ở tỉnh ta ngày 28-3-2015.
Đồng chí Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Trong những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển các lĩnh vực kinh tế, tỉnh Quảng Bình đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), vùng sâu, vùng xa. Các chương trình, dự án đầu tư cho những vùng có đồng bào DTTS sinh sống đã phát huy hiệu quả rất tích cực; đời sống của đồng bào từng bước được cải thiện; tỷ lệ hộ đói, hộ nghèo ngày càng giảm mạnh; diện mạo nông thôn miền núi có sự thay đổi tích cực...

Đến nay, 17/17 xã vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh có trạm y tế khá kiên cố và có 118 cán bộ y tế đang phục vụ tại đây (trong đó có 22 cán bộ y tế là người DTTS). Toàn bộ 17/17 xã đều có bác sỹ và 180 cán bộ y tế thôn, bản được đào tạo nghiệp vụ từ 3-6 tháng. Đặc biệt, hệ thống chính trị ở 17/17 xã có đồng bào DTTS đã được kiện toàn theo đúng quy định.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1 người đang giữ cương vị đại biểu HĐND tỉnh và 21 người tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ xã, thị trấn, tất cả đều là người đồng bào DTTS. Mấy năm trở lại đây, nhận thức của đồng bào DTTS về xây dựng nông thôn mới đã có sự chuyển biến rõ nét. Tính đến cuối năm 2014, trên địa bàn các xã có đồng bào DTTS, xã đặc biệt khó khăn của tỉnh đã có 1 xã đạt 12/19 tiêu chí, 2 xã đạt 11/19 tiêu chí, 1 xã đạt 8 tiêu chí, 2 xã đạt 7/19 tiêu chí...

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, việc thực hiện các chính sách dân tộc của Quảng Bình vẫn còn gặp  rất nhiều khó khăn: tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS vẫn đang còn cao, với 3.273 hộ, chiếm 69,7% hộ DTTS; công tác giảm nghèo cho bà con DTTS vẫn chưa có sự bền vững, nguy cơ tái nghèo cao; hệ thống cơ sở hạ tầng, chất lượng cán bộ một số nơi còn yếu và chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng giáo dục vùngDTTS nhìn chung còn thấp; một bộ phận đồng bào vẫn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa thực sự chịu khó để vươn lên thoát nghèo...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình trong việc khắc phục mọi khó khăn để đạt được những thành tựu rất khả quan trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là tại những địa phương có đồng bào DTTS sinh sống.

Đồng chí Giàng Seo Phử nhất trí với quan điểm chỉ đạo của tỉnh và lưu ý một số vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, như: chú trọng đảm bảo an ninh chính trị nông thôn, vùng cao và khu vực dân cư biên giới; cần quan tâm thiết thực và sử dụng các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu Quốc gia để đầu tư hiệu quả về đường giao thông, trường học, trạm y tế...; tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào DTTS yên tâm định canh định cư, ổn định đời sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

Tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của tỉnh tại buổi làm việc, Đồng chí Bộ trưởng đã ghi nhận và hứa sẽ sớm phản ánh với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho Quảng Bình tháo gỡ khó khăn, từ đó mau chóng phát triển đi lên.

Văn Minh